En svunnen tid – Lindome

29/5 2018 av Benny Fhager

Ämnen: ,

Sitter i Lindome kyrka. Är på besök i hembygden på begravning av min äldsta anförvant. Satt på samma plats i kyrkan för mer än 50 år sedan vid min konfirmation.

Kyrkan är en nyrenässansbyggnad av Adrian Pettersson från 1880 – talet. Kyrkan ligger högt med utsikt över byar och stationssamhälle, idag mestadels en förort söder om Göteborg. Kyrkan är sej märkligt lik och en del begravningsgäster känns igen från förr.

 

Jag växte upp i en lantgård Ljunghalla i byn Gastorp i västra delen av Lindome. Gemenskapen vi hade fyller mej med värme vid minnet. Mjölkbordet vid Ljunghalla gård mot Spårhagavägen är riven sen åratal. Mjölkborden kom till under 1900 – talet för att leverera mjölk till mejeriet. Samma modell fanns allmänt på landsbygden. Man levererade mjölkkannan av opastöriserad mjölk som hämtades på morgonen av mjölkebilen, för att senare på dagen fås igen vid mjölkbordet med smör och ost om man beställt.

 

Vid vårt mjölkbord kom man med mjölk från de intilliggande gårdarna. Jag var ofta med vid mjölkbordet som barn. Här avhandlades de mesta ämnen politik, rykten och om livet med ibland. Man kunde stå och prata väl en halvtimma ofta tillsammans med skratt och glädje.

 

Vi barn i bygden kunde sitta på mjölkbordet och lyssna till ljudet av de fåtal kommande bilarna. Vi gissade bilmärket på ljudet. Var det en Saab, Volvo, DKW eller Morris eller rent av Mercedes. Mercedes var den finaste bilen med det vackraste ljudet enligt mitt minne. Vid mjölkbordet stannade också kyrkebilen på söndagar och fiskebilen och köttebilen en gång i veckan. Det var bara den hemska slaktebilen som körde in på gården för att hämta djuren som skulle slaktas.

 

Gemenskapen och de mänskliga mötena var utmärkande för bygden under min uppväxt på 1950- och tidigt 60 – tal. Visst förekom inskränkthet och tillkortakommanden men miljön var trygg och värmande. Under 1960 – talet och tidigt 70 – tal kom mjölkleveranserna att ersättas av tankhämtning. En för en liten mjölkbonde dyr kostnad som många lät bli och i olika former kom gårdarna att läggas ned. I Ljunghallas fall kom marken att ersättas av bostadsbebyggelse och ett stort vägprojekt med åtföljande mot, idag Lindomemotet.

 

Vad hände med gemenskapen när landsbygden praktiskt taget försvann? Lindome kunde leva tack vare sitt nära läge till Göteborg och bli en förstad med pendling till arbetsplatserna. Andra ställen på landsbygden med långa avstånd till storstäder och tätorter kom att utarmas alltmer.

 

(Bilder: Lindome kyrka, Mjölkbord i Bräcke)