Biologiska ord i politiken

26/8 2018 av Erik Lundgren

Ämnen: , , , , ,

Vid KHs sommarmöte gav den amerikanska teologen och antropologen Linda Thomas en skrämmande inblick i amerikansk vardagsrasism, som hon utsatts för som mörkhyad kvinna.  Varför finns rasism? Begreppet ras kan ge intryck att gälla ett vetenskapligt sätt att beskriva människan. Biologiskt sett tillhör alla människor samma art (species). Begreppet anger att alla medlemmar inom arten kan få avkomma med varandra. Analys av gener från homo sapiens, denisova-människor och neandertalare visar att människor idag är avkommor av dessa människogrupper, alla tillhörande arten människa. Vi har alla neandertalgener, därför att en gång för länge sedan fick homo sapiens och neandertalare barn tillsammans. Neandertalare var inte en ras, utan människor av samma art som vi.

Däremot bland husdjur är begreppet ras rimligt. Genom urval har människor valt ut individer med gener för önskvärt utseende eller beteende. Begreppet ras om husdjur har oftast en kulturell eller ekonomisk innebörd, men knappast biologisk. Vargar och schäfrar är samma art, de kan få gemensam avkomma men schäfrar har inte vargars aggressiva beteende, de valdes ut som fårvaktarhundar.

Jag har en vän med tre döttrar. De reagerar när han inte vill kalla sig feminist utan jämställdhetsist, ett omöjligt ord. Linda Thomas kallade sig womanist och undanbad sig manligt deltagande i kvinnors kamp för jämställdhet. Då känner jag mig utesluten som man. Är det överkänslighet att vilja sortera bort biologiska kriterier för att delta i det demokratiska samhällsbygget? Utseende, kön, etnicitet är viktiga komponenter i rasismen som har lämnat förfärande historiska minnen.

Blir feminism, som i Feministiskt Initiativ, bara ett problem för oss som en gång läst latin och vet att femina betyder kvinna? Är det samma feltänkande att säga feminist som att säga arier, att biologiska kriterier sätts som norm för att delta i en politisk agenda?