Spotlight – Katolska kyrkan och sexuella övergrepp mot barn

31/8 2018 av Benny Fhager

Ämnen: , , , ,

Filmen Spotlight (2015) beskriver hur journalister från Boston Globe efter trägen grävande journalistik avslöjar en mycket stor mängd sexuella övergrepp mot barn. Övergreppen har skett över lång tid och tystats ned av katolska kyrkans ledning. Det journalistiska arbetet skedde i början av 2000 – talet och mötte stor uppmärksamhet.
Därefter har liknande uppgifter framkommit om sexuella övergrepp mot barn inom katolska kyrkan i bland annat Irland, Chile och Australien. Mönstret har varit liknande med tysthetskultur och försök till locket på. Påven Franciskus har offentligt bett om ursäkt till offren men enligt min mening inte arbetat tillräckligt bakom skandalerna.
Alldeles nu i sommar har framkommit sexuella övergrepp mot barn i stor mängd i Pennsylvania i USA. Mönstret från Boston känns igen och förtjänar sökarljuset på sej. Det räcker nu. Vatikanen måste högprioritera missbruken och brotten och se bakom och göra strukturella förändringar i förebyggande syfte.
Gör celibatet frivilligt enligt min mening. Celibatet torde ligga bakom mycket av den förvridna sexuella synen hos dessa präster. Jag är medveten om att de är en minoritet men tillräckligt många för att göra stor skada. Öppna upp arkiv ytterligare varhelst det är möjligt.
Maskulina miljöer kan te sej märkliga närhelst dom finns. Inom sjukvården  har vi aktivt arbetat för att ha könsblandade grupper, nog så svårt inom ofta kvinnodominerande arbetsgrupper. Könsblandade arbetsgrupper mår helt enkelt bättre och gör ett bättre arbete.
Katolska kyrkan borde arbeta för kvinnliga präster på lång sikt. Som det är nu kan det inte fortsätta. Vatikanen och påven måste ta sitt ansvar och göra strukturella förändringar.