Vad är sanning?

17/2 2019 av Erik Lundgren

Ämnen: , ,

Pontus Pilatus gamla fråga har fått förnyad aktualitet. Fake news, dataintrång, virala budskap i sociala medier är vår tids uttryck för makthavares anspråk på att äga Sanningen. Genom att hävda sin Sanning har makten kunnat tillvälla sig kontroll över människor. Marknadskrafterna, totalitära ideologier, kungamakt av guds nåde har kunnat motivera makthavares maktanspråk som något naturgivet. Vetenskapens krav på evidensbaserade sanningar kan upplevas som svaga när andra evidens kommer fram. Det är tvärtom vetenskapens arbetsmetod att ifrågasätta sanningar. Makten som hävdar sig äga Sanningen ifrågasätter inte sin egen sanning.

Vi som en gång hade förmånen att studera de klassiska språken vet att makthavaren Pilatus fråga kan översättas i obestämd form. Hans fråga i latinsk eller grekisk form lyder, vad är sanning, inte vad är sanningen. Quod verum eller ti estin aletheia, utan bestämd artikel. I mitt gamla grekiska lexikon anges att aletheia syftar på karaktären hos den som talar. Fången framför Pilatus svarar inte på frågan om han är kung. I sin tidigare undervisning har han pekat på ursprunget för den sanning, som han talar om, inte en sanning som ger makt utan som befriar. Det ställer krav på oss, trossamfundens människor, att vårda den sanning som befriar.