Du har väl inte missat årets bok?

27/2 2019

Ska religionen synas och höras i samhället, eller ska den helst förtigas? Åsikterna går isär. Eskil Franck varnar för att det finns en farlig tystnad inför nya religiösa anspråk. Mattias Martinson ser ett andligt klimathot i den populistiska religionskritik som han ser växa fram i det svenska samhället. För Linda Thomas i Chicago är kyrkans uppgift att vara ett vittne som synliggör orättvisorna.

Jag vill leva i ett land där religionen syns och hörs, förklarar Kajsa Ahlstrand. Hon anser att både kyrkklockor och böneutrop hör hemma i det offentliga rummet, liksom att ateister och sekulära humanister proklamerar ”Gud finns inte” på annonspelare.

Petter Karlsson, med erfarenhet från bland annat Ludvika, varnar för hotet från den våldsbejakande extremismen. Oavsett om den har religiösa eller politiska rötter. Fredrik Wenell skriver om hur evangelikala ungdomar omförhandlar sin tro, Anders Bäckström om att vår tid kräver en nystart för forskning och förre ärkebiskopen Anders Wejryd om hur Europas religioner rör sig åt olika håll. Bo Nylund berättar om en svensk kulturrevolution i det tysta.

I den åttionde årgången av årsboken från Förbundet Kristen humanism skriver Görel Råsmark om Hemkomsten. Adi Mariana Waqa talar om att leva i marginalen som ung kvinna på Fiji, en av Stilla havets önationer som hotas av klimatförändringarna. Här finns också Gustavo Gutiérrez text om de fattigaste måste vara utgångspunkten för både att tro och politik.

Ivo Holmqvist, Anders Liljas, Göran Lindström och Kerstin Vinterhed ansvarar för recensionerna som spänner från skönlitteratur och teologi till naturvetenskap och samhälle.

Här kan du ladda ner en studiehandledning till boken.

Har du inte fått boken betyder det troligen att du inte betalat din årsavgift.

Vill du beställa böcker – kontakta info@kristenhumanism.org