”Exempelvis kunde SEB sluta förmedla pengar till och från off-shorebanker”

20/11 2019

Förbundets kassör har reagerat på SEBs begäran om intyg av ”verklig huvudman”. Läs och roas av förbundets svarsbrev.

Brev