Ökade generationsklyftor i pandemins spår?

15/7 2020 av Anders Kristoffersson

Ämnen: , ,

Pandemin väcker många frågor. En är hur olika generationer påverkas. Äldre och yngre. På kort och på lång sikt.

Det som hänt äldre är allvarligt och tragiskt. Benny Fhager har på denna blogg (15 juni) gett bakgrunden till dagens äldrevård. Här finns ting att begrunda. Bl.a. gapet mellan söndagsförkunnelse och vardagsverklighet. Men det får vänta.

För det finns ju andra generationer än 70+. Vad händer med alla de i början av livet, som studerar och arbetar? Effekten av pandemin för dessa i form av för tidig död syns knappt i statistiken. Utifrån uppgifter från Folkhälsomyndigheten och SCB visar jag två åldersfördelningar, en för den svenska befolkningen (vid slutet av 2019) och en för de som dött och som diagnostiserats med Covid-19. Så här såg det ut 14 juli.

Befolkning och döda i Covid-19.
Åldersindelade (%)
Ålder Befolkning Döda
0-9 12 0,0
10-39 37 0,4
40-69 36 10,5
70-79 10 21,6
80-89 4 41,6
90- 1 25,9
 Hela 70+ 15 89,1
Totalt antal 10 327 589 5 545

Döden i Covid-19 är starkt koncentrerad till de äldre. 89,1 % av fallen ligger i gruppen 70+ medan 0,4 % finns i gruppen 10-39 år, som ju har en mer än dubbelt så stor del av befolkningen. En mycket stor skillnad i hittills synliga effekter. Men vad gäller för den senare gruppen på andra sätt?

I analyser av ”nya” värderingar i samhället ses ofta personer mellan 10 och 40 år som särskilt intressanta. Där en hel del också har ett annat liv än äldre, med mindre utsikter till stabilt arbete och egen bostad.

Här finns ”generation Y” (födda mellan 1982 och 1994) och ”generation Z” (födda mellan 1995 och 2010). Y sägs vilja ha frihet och flexibilitet medan Z i stället önskar säkerhet och stabilitet. Begreppen har myntats i USA och används som underlag för styrning av organisationer men också vid bredare samhällsanalyser.

Åldersgränserna för Y och Z är inte huggna i sten. Och etiketter som frihet osv kan tolkas på olika sätt. Inom varje generation finns också skillnader beroende på klass, kön och etnicitet. Men talet om generationer är ändå suggestivt.

Y och Z blir allt mer viktiga för hela samhällets utveckling under kommande årtionden. Det är också de som fullt ut tvingas möta klimatförändringar och nya flyktingvågor.

I dessa generationer påverkas gymnasieelever och studenter genom försenade och avbrutna studier. Men också unga arbetande, på hotell, i restauranger och i affärer, som förlorar sina tillfälliga eller fasta jobb. Med risker för sina särskilda hälsoeffekter.

I Y och Z finns också det nya proletariatet, prekariatet. Motsvarigheten till arbetarna utanför fabriksgrinden i Chaplins Moderna tider eller till diversearbetaren i Tage Danielssons Karl-Bertil Jonssons julafton. Här finns unga som på morgonen tar med mobilen in på toaletten för att inte missa att bli inringd till ett jobb för dagen, de som cyklar ut hämtmat från krogar och de som säljer på telefon mot låga löner.

Nu riskerar inte alla i Y och Z att hamna i större osäkerhet, i arbetslöshet eller att få sämre hälsa på grund av pandemin. Klass, kön och etnicitet är ju viktiga. Det är denna heterogena grupps villkor som i politiken vägs mot villkoren för gruppen 70+. Som inte heller är homogen: Här finns alla från garantipensionären utan förmögenhet till den med maximal allmän pension, hög tjänstepension, privat pension och stor förmögenhet.

De olika generationerna med deras inre oenhetlighet utmanar vårt politiska system när pandemins effekter ska mötas. Här krävs samtal och retorik över generationsgränserna. Olof Palme hänvisade en gång till Tage Erlander som uppmanat honom att tala till unga om de äldres villkor och till äldre om de ungas villkor. Hur mycket Erlander och Palme gjorde det vet inte jag. Men i dag behövs det.

Utmaningen gäller inte bara politiken utan också civilsamhället. Finns tillräckligt av generationsbrytande samtal runt gemensamma vattenhål? Som kan stärka livsmodet hos olika generationer. I det religiösa och det sekulära. Beppe Wolgers har gett oss två fina vistexter, Det gåtfulla folket och Okända djur: Är vi ett folk av okända generationer?