Human lives matter

5/8 2020 av Erik Lundgren

Ämnen: , , ,

Det rasistiska våldsdådet i USA upprör och fyller USA:s gator med demonstranter. Black lives matter. Många vittnesbörd från färgade svenskar (DN 1/8) visar att Sverige inte är befriat från rasismens gift. Vad gör människor till rasister? Det verkar vara en grundläggande instinkt att skilja oss själva och våra egna från andra. En fråga om identitet, men också en upplevelse av hot från dem som inte är som vi.

Biologiska markörer såsom hudfärg förstärker identitetsskapande. Identitetsförankring är en politisk kraft, vi minns striden för kvinnlig rösträtt, avskaffande av sterilisering av människor med funktionsnedsättning eller borttagande av kriminalisering av homosexuella.

I rasismens onda kärna ligger att människor med vissa biologiska särdrag har ett lägre värde och inte skall ha samma rättigheter, som de som saknar särdragen. Rasbiologiska Institutet försökte på sin tid hitta entydiga biologiska kännetecken för samer som skallform och ansiktsdrag. Forskare som ifrågasatte dessa biologiska markörer tittade istället på blodgrupper, proteinvarianter och numera gensekvenser. Resultaten är entydiga, man hittar enbart frekvensskillnader men inte absoluta skillnader. Det finns inga kriterier för att samer skulle vara en ras skild från andra svenskar. Rasbiologi är vetenskapligt nonsens.

Var nazismen rasistisk? Judeutrotningen byggde på uppfattningen att judar var en annan ras, underlägsen den ariska-germanska. Judisk kulturell identitet förväxlades med ett biologiskt identitetsbegrepp. Ett nyligen fattat beslut i Israels högsta domstol stämmer till eftertanke. Enligt Israels rättssystem har judar alltid rätt att immigrera till Israel. Det visade sig att många ryssar med ekonomiska problem uppgav sig vara judar. Rabbinatet motsatte sig deras judiskhet, och man kunde med DNA-test visa att det finns ett antal genvarianter som bara finns hos judar och domstolsbeslutet godkände kriteriet.

Jag tror att värdering av människor på biologiska eller kulturella kriterier alltid är farlig. Muslimer i Srebrenica fick plikta med sina liv när de angavs av icke-muslimska grannar. Black lives matter, gärna för mig, men ännu hellre human lives matter.