Act Alliance i kris

11/9 2020 av Erik Lundgren

Ämnen: ,

Act Alliance är Svensk Kyrkans organ för internationellt bistånd i samarbete med andra kyrkor. Act arbetar genom samverkan med lokala organisationer som bäst känner de lokala behoven. Act har till och med samarbetsytor med muslimska organisationer. Nu sker satsningar på flyktingläger, omfattande mer än 100 miljoner människor, Under det pågående Coronaläget finns ett stort behov av tält, vatten och mat. Man satsar även på skolgång för flickor, och mot barnäktenskap och könsstympning. Mitt i detta arbete med en akut prägel under pågående Coronahot drar SIDA in sitt anslag på 85 miljoner kronor. Samtidigt är bidraget från kollekter i Coronaglesa kyrkor minimalt. Det borde vara en utmaning för oss medlemmar i Kristen humanism att med egna medel sända bidrag till Act Alliance. Alla vi som av humanitära skäl vill minska världens lidande har nu ett tydligt tillfälle att göra in insats genom stöd till det ekumeniska arbetet i Act Alliance, Kristen humanism i en faktisk verklighet.