Exit Trump

18/1 2021 av Benny Fhager

Ämnen: , ,

Joe Biden installeras som president i USA 20 januari. Han kommer att arbeta med att stödja samhället ekonomiskt och utveckla vaccinstrategin för att komma tillrätta med coronapandemin. Han har lovat återinträde i Parisavtalet och kommer att stödja en grön omställning av det amerikanska samhället. På delstatlig nivå har mycket redan gjorts för den nödvändiga klimatomställning vår värld står inför. Det amerikanska samhället har strukturella problem med fattigdom, rasmotsättningar och stad-land problematik. Det är långsiktigt arbete som erfordras, där sannolikt  skattehöjningar vill till för att landet inte skall gå sönder i motsättningar. Biden är en mittenpolitiker med stor erfarenhet som kanske kan ena landet i en känsla av vi.
För Donald Trump väntar riksrätt. Förnekelsen av valförlusten och talet som ledde fram till stormningen av Kapitolium överträffade de värsta av onda aningar. Trump lär ha förlorat såpass mycket av sponsorer att hans framtida karriär som politiker torde vara spolierad oavsett hur det går med riksrätten.
En lärdom är att populistiska ledare är något att se upp med för gott. Världen har blivit svårförutsedd och via sociala media mer manipulerbar. Samhället är mer sårbart och vi kan få leva med miljökatastrofer, pandemier och annat vi idag inte vet. Vi måste trots allt tro på mänskligheten och arbete för dess fortlevnad.