Vaccination covid-19 – Donsö missionskyrka – kosläpp

4/5 2021 av Benny Fhager

Ämnen: , , ,


Som vi har väntat härute i Göteborgs södra skärgård. Vår utmärkta vårdcentral Styrsö Närhälsa hade redan gett vaccin mot covid-19 till de allra äldsta och äldreboendet på Styrsö. Nu var det vår tur. Donsö missionskyrka hade haft samlingar digitalt i mer än ett år och är sannolikt den största samlingssalen i södra skärgården. Snabbt kallades vi in, 77 – 70 år gamla skärgårdsbor, från öarna Donsö, Styrsö och Vrångö. Gudstjänsten söndagen den 18/4 varade från morgon till kväll. Mycket välordnat av personal från vårdcentralen med praktiskt stöd av kyrkans folk. 363 skärgårdsbor vaccinerades under dagen. Alla verkade glada nästan lite ystra, bara ett litet fåtal sade nej och ersättare fick ringas in. Vaccinet var från Astra Zeneca.
Jag hade alldeles nyligen fyllt sjuttio år och tillhörde de yngsta som blev vaccinerade, denna lite av högtidsdag i hälsans tecken, ute på öarna. När jag lät stunden bero kom hågkomster från min uppväxt på lantgården Ljunghalla i Lindome i norra Halland.
På en lantgård står korna inne i ladugården halva året och utfordras med bland annat torrt gräs, hö kallat. Korna längtade ut i gröngraset, såsom vi människor längtat till friheten, bortom pandemin. I slutet av april eller början av maj släpptes korna ut på Ljunghalla. Korna fick gå stigen genom skogen till betesmarkerna. Korna var ystra, kråmade sej fram och råmade. Korna fick vallas genom skogen till de gröna betesmarkerna. Ledarkon ledde flocken i god ordning med mänsklig tillsyn. Nu kunde det friska gröna gräset betas och en bättre tid hade randats.
Att vaccin mot covid – 19 så snabbt kommit mänskligheten till godo är bra gjort. Men än återstår många hinder då hela världen skall skattskrivas, ursäkta vaccineras, en nog så svår uppgift. Ett bestående intryck från vaccindagen på Donsö är att glädjen var så stor och vaccinviljan var så hög.