Sommarmötet i återblick

4/9 2021

För dig som vill ta del av en del av förbundets liv som utgörs av sommarmötet, gå gärna till förbundets Facebooksida och ta del av text och bilder från senaste sommarmötet i Vadsten i augusti 2021. Här är länken: https://www.facebook.com/KristenHumanism