Podd: Kristen humanisme # Olle Kristenson & Knut Refsdal

21/10 2021 av Olle Kristenson

Kristen humanisme # Olle Kristenson & Knut Refsdal

Klicka på länken ovan för att komma till poddcasten!

Humanisme kan forstås på ulike måter: Som et ikke-religiøst livssyn, men også som en livsholdning og tenkemåte som kan prege mange religioner og livssyn. Det er den sistnevnte måten som ligger til grunn for Förbundet Kristen Humanism i Sverige, der Olle Kristenson er med. Han og jeg snakker i denne episoden om forståelsen av humanismebegrepet, hvordan det brukes innenfor et kristent livssyn og hva som er viktige anliggender for foreningen akkurat nå. Olle Kristenson er teolog, prest i Svenska Kyrkan og tidligere misjonær i Peru.

Denne podkasten handler om å være kirke i Norge i 2020-årene. Hvordan kan vi være kirke på nye måter i en ny tid? Hvordan kan vi skape nye uttrykk for kirke? Framtiden krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på, både hva gjelder organisering og innhold.