Uppbrott, hemkomst

15/1 2022 av Lars Söderholm

Ämnen:

För en tid sedan medverkade jag vid Danderyds kyrkokörs ett år försenade hundraårsjubileum. Det var några av sångerna som särskilt väckte mina känslor. Vi sjöng två sånger av Gabriella Gullin, tonsättningar av dikter av Pär Lagerkvist från hans expressionistiska period. Tyst är det rum heter en av dem. Den handlar om ödsligheten i Universum, hur planeterna rör sig i den tomma rymden. De i kören jag pratade med hade svårt att förstå den här texten, tyckte inte den hörde hemma i kyrkan. Jag tycker den är en genuin upplevelse av övergivenhet, något vi alla ibland kan erfara.

Men en sång som många verkligen uppskattade var Lyckliga de som bor i ditt hus av Sven-David Sandström. På sina ställen uttrycker Sandström verkligen lycka i det här körstycket.

Jag har tidigare varit med och sjungit stycken av Sven-David Sandström. De har varit ganska abstrakta och lite hårdkokta. Men i sin senare tonsättning närmade han sig och återerövrade romantiken i sitt tonspråk.

Ett större verk som uttrycker starka känslor, av rädsla och upprördhet, men också lycklig tillit är Sandströms tonsättning av Psalm 139 O Lord you have searched for me. Den har gripit tag i mig ordentligt. I stycket finns svårsjungna avsnitt av stark upprördhet med mycket snabba rörelser i kören. De hade krävt mer övning än kören jag då var med i haft utrymme för. Gärna skulle jag vara med och sjunga den igen.

Per F. Broman har i boken Sven-David Sandström i Musikaliska Akademiens serie Svenska tonsättare tecknat en utförlig bild av Sandström som tonsättare och person.

Sven-David Sandström föddes 1942 och växte upp i Borensberg, en tätort med några tusen invånare ett par mil från Motala. Hans far Sven var en skicklig urmakare och ledde Svenska Urmakarskolan. Han skrev en lärobok i urmakeri. Sven var också vice föreståndare i Salemkyrkan, som tillhörde Örebromissionen. Hans mor var hemmafru. Miljön i Salemkyrkan präglade starkt Sven-David Sandströms uppväxt.

Sandström säger själv 1981: Jag växte upp i en mycket sträng miljö med starka taburegler där man visste vad man fick och inte fick göra. Det fanns en starkt inbakad rädsla för vissa saker… Det bottnade naturligtvis i rädslan för Gud. Jag har kommit ifrån dessa saker… Jag tror starkt på någonting, ett slags meningsfullhet.

Som son till en mycket skicklig urmakare blev han oerhört disciplinerad, hade ett arbetsrum i perfekt ordning och en inrutad arbetsdag. – Gör man fel, så går inte klockan!

När Sven-David Sandström började på Musikhögskolan var han förstås bekant med frikyrkans musik men också med Arnold Schöberg, Alban Berg och Anton Webern. Någon Brahmssymfoni hade han dock aldrig hört: romantikens musik kände han inte till. – När han avslutat sina studier blev han anställd som assistent till Ingvar Lidholm.

Mycket betydelsefullt för Sven-David Sandström var att han ett tjugotal år sjöng andratenor i Hägerstens motettkör, som leddes av Ingemar Månsson. Den erfarenheten inspirerade honom att börja skriva musik för kör.

Det finns inga knep alls för då blir man en dålig tonsättare. Det enda man behöver hitta är en själv. Det är en fråga om att öppna tanken.

Kompositionen Tystnar ofta nog vår sång knyter an till vår traditionen inom Kristen humanism. Den beställdes till Svenska Missionsförbundets 100-årsjubileum 1978. Verket utgår från O, hur saligt att få vandra, som sjungs av kören tillsammans med församlingen. Gradvis försöker orkestern mer och mer aggressivt bryta upp sången. Sången återkommer dock till slut i triumf.

Sandström skrev ett på sin tid mycket omtalat rekviem De ur alla minnen fallna. Det ärbaserat på poeten Tobias Berggrens text. Berggren hade blivit medveten om sin judiska bakgrund och hade fångats av hur i juli 1942 4 000 judiska barn deporterades till en cykelstadion i Paris och sedan dödades i Auschwitz. Rekviet är delvis något av en helvetesskildring.

Verket är en blandning av romantiskt och modernistiskt, som en recensent skrev ”en myckenhet av molltreklanger och septimaackord”.

I sina kompositioner blev Sandström med åren alltmer inriktad på texterna han tonsatte. William Blakes poesi blev en öppning för honom. Det var Tobias Berggren som ledde honom till Blake. Sandström har tonsatt tio dikter av Blake.

Sven-David Sandström har också skrivit opera baserad på en roman av Torgny Lindgren,   Batseba.

Under ett antal år var Sandström professor i komposition vid Indiana University i Bloomington, USA. 2008 blev han composer-in-residence under tre år vid Storkyrkan i Stockholm och kyrkan i Hässelby utanför Stockholm.

På senare år vände sig Sandström också mycket till Johann Sebastian Bach som inspirationskälla.

Om sin dotter, som har funktionsvariation, säger Sandström:

Hon bygger upp sitt liv helt kring emotionen. Intellektet är sekundärt. Hennes själ är stark, hennes avslöjande obarmhärtigt. Hon ser rätt igenom människor. … Hon kan lyssna på mina verk, även de långa och ha en åsikt om dem. Hon känner oerhört väl om de är »sanna« eller inte….Och då jag

talar med henne kan plötsligt evigheten öppna sig.

Sven-David Sandström avled 2019. Några få dagar efter hans död uruppfördes Uppbrott för kör, orkester och solister och är baserad på texter av Werner Aspenström. Verket gjorde ett djupt intryck på mig. Musiken penetrerar verkligen Aspenströms texter.

…jag gör bäst ifrån mig när jag sysslar med den religiösa motivvärlden… Då blir jag mig själv, och

konstnär. Kyrkan mår också bra av ny musik. Då kommer folk. Och jag vill rädda kyrkan!

Jag hittar två inspelningar av Psalm 139 på Youtube. Den jag tycker bäst fångar stämningen är