Kristen tro och demokrati

21/1 2022 av Erik Lundgren

Ämnen: , , ,

En intensiv debatt i Frankrike har följt den nuvarande påvens uttalade omsorg om flyktingar, fattiga människor och utsatta kvinnor. Att älska sina fiender, att ge fattiga samma värde som rika ses som ett självhat och en destruktion av nationella värden. Att kristen tro som tar sig sådana politiska uttryck ses som en del av ett stort byte av traditionell kristen tro mot en främmande muslimsk tro (le grand remplacement). Samtidigt betonas den roll kristen tro har haft för demokratins utveckling.

I vårt land förekommer en liknande tankeströmning. Jag är säker på att kristna värderingar, omsorg om änkor och faderlösa, alla människors lika värde spelar roll vid enskildas val av politiska partier vid allmänna val. Och de är viktiga när det gäller ställningstaganden till hur kyrkan använder sina resurser inom diakoni, ungdomsverksamhet eller i internationellt arbete.

När kyrkan gör något som också stämmer med ett politiskt partis program ses det som ett politiskt ställningstagande. Ett exempel är när kyrkans företrädare anklagas för att vänstervrida eller politisera kyrkan. Jag har svårt att acceptera att när vi i egenskap av kristna kritiseras när vi öppet visar att våra ställningstaganden i samhällsfrågor också finns i politiska agendor. Att leva i världen är inte att leva av världen. Tron på Jesus Kristus gör att vi tar hans ord på allvar och att det kan få politiska konsekvenser i en demokrati.