Pingst, profeten Joels budskap och judisk talmystik

9/6 2022 av Sten Högberg

Ämnen: , ,

I pingstens texter finns mycket som berör vår nutids ångest och förvirring. Bland annat är två verser citerade ur profeten Joels bok. En del forskare tycks gissa på skiftet mellan 800 och 700-tal f.Kr., andra på 400-talet f.Kr. Den första delen handlar dels om en kommande eller redan upplevd klimatkatastrof med härjande gräshoppssvärmar som äter upp allt gräs, och berättar också om en torka som gör att utsädet dör under de torra jordkokorna. Brist på vete och korn. Brist på druvor till vin. Hot om svält men också hoten från växande imperier som drar fram med stridsvagnar och förstör allt i deras väg, dödar allt levande och deporterar dem som överlever långt bort till andra länder. Profetian varnar för en typ av våld som det Assyriska imperiet gjorde sig kända för under 700-talet f.Kr.

Det är kanske då Joel kommer med löftet från Gud att utgjuta sin anda över unga män och kvinnor, över gamla och över slavar och slavinnor och tecknen på himlen ska vara sol- och månförmörkelser. Kraft, självförtroende och initiativförmåga ska utgjutas över den del av befolkningen där männen och kvinnorna som är i sin krafts dagar, inte räknas med som resurser att rädda landet. Där Sanningens anda dränerar människofruktan, förvandlas de unga männen, kvinnorna och de gamla till jämlikar, medarbetare och vänner. En mobilisering av hela folket.

Joel är en profet som förmedlar Guds maning till försvar mot övergreppen genom att smida plogbillar till svärd och vingårdsknivar till lansar. När Petrus predikar över Joels profetia med Jesus icke-våldslinje för ögonen uppmanar han inte till våldsamt motstånd. I stället är det modet att stå för kärlekens väg trots våldsamt motstånd, som står i fokus.

Pingst är en form av det grekiska ordet penta – 50. Vilken roll spelar det talet i tolkningen av pingstundret? Pingst är den femtionde dagen efter den judiska påsken. Då firades laggivningen vid Sinai under Jesu tid. Därför fanns många pilgrimer från imperiets olika provinser på plats. Finns det någon koppling till tiden mellan uttåget ur Egypten och laggivningen på Sinai? I 2 Moseboken anges tiden till mellan tre nymånar vilket kan tolkas som två månvarv på 29 – 30 dagar vardera, alltså 59 dagar. Judisk talmystik behöver inte knytas till sådana exakta tidsangivelser för att ändå bilda en fond av mystik bakom. Med den antydan till koppling mellan lågorna som föll över lärjungarna på pingstdagen, lågorna som ska ha bränt in lagen på stentavlorna på Sinai och Jeremias ord om Det nya förbundet i Jeremia 31:33 starkt knutna till varandra. ”Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan…. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren…”. Dessa ord är ju skrivna i en israelisk-judisk kontext, och kan tolkas exklusivt, men vidgas i kristen tolkning och kontext till all världens folk

Vart än jag vänder mig idag ser jag människofruktan, rädsla för att utsättas för våld och rop på auktoriteter som kan rädda oss från alla de hot som folket i vårt land tycker sig se i det som drabbar de gamla sovjetiska provinserna, som Ryssland idag helt öppet vill se som sitt territorium. Trots Rysslands expansiva politik de sista åren har vi i både Ukraina och Belarus sett en motståndsanda gentemot lögnerna från de politiska ledare som hukar sig under Ryssland och kämpar mot befolkningens drömmar om demokrati och fria val. Vi har varit åskådare till hur både ukrainare i Kiev drivit en icke-vålds kamp mot beväpnade poliser och soldater som fått order att, skada, fängsla, tortera och vid behov döda. Just nu har mediafokus flyttat från Belarus till Ukrainas försvarskrig som andas samma kampvilja för sina demokratiska drömmar som visade sig under icke-våldskampen under Majdan. Andan av en obändig vilja att offra tid, kraft, resurser och sitt eget liv för att en kommande generation ska få andas fri och frisk luft. Den kraften finns troligen i viloläge i Belarus för tillfället, men den finns där. Kampen för rättfärdighet mot orättfärdighet pågår på många nivåer och vi i Sverige, troende kristna, muslimer och sekulära har mycket att lära, när det gäller att lyssna till Sanningens anda inom oss och omkring oss. Den anda som gör oss jämlika och därmed inte överordnade varandra, och därmed fria att kunna göra rätt för oss, när det blivit fel. Den kristna kyrkan har inte monopol på Sanningens och Kärlekens anda. Den överskrider alla gränser. Det är jag helt övertygad om.