Kompromisser och valrörelsen

11/8 2022 av Erik Lundgren

Ämnen: , ,

Vissa ord från antiken har slingrat sig genom historien, ett fascinerande exempel är promittere: lova, utlova. I formen compromittere som vi känner som kompromiss avses ett gemensamt löfte. Politiska partier med olika grundideologier gör eftergifter till varandra för ett gemensamt förslag. Historiska exempel är socialdemokratin under Hjalmar Branting som kom överens med högersidan om rösträtten. Ett annat är Saltsjöbadsavtalet. Kompromisser är grundbulten i demokratin. I valrörelsen ses få ansatser till kompromisser från partier som dock tycks ha samma förslag, till exempel om skogen eller klimatet.  

Via franskan har vi även compromettre kompromettera: göra något misstänkt, bringa i vanrykte. Jag oroas av att den negativa klangen färgar av sig i valrörelsen och gör kompromissvilja misstänkt. Jag önskar att valrörelsen färgas mer av kompromisser än av kompromettering.