Till partiledarna i Sveriges riksdag

9/9 2022 av Årsmötet Kristen humanism 2022

Vid förbundets senaste årsmöte i Vadstena för en knapp månad sedan föreslog Lars-Gunnar Frisk ett uttalande kring klimatfrågan. Maria Klasson Sundin och Anders Kristoffersson har tillsammans med Lars-Gunnar arbetat fram nedanstående brev. Detta har sänts till samtliga partiledare och har, på uppdrag av styrelsen, också publicerats i Kyrkans Tidning denna vecka (KT 36/2022).

Till partiledarna i Sveriges riksdag

Förbundet Kristen humanism har under några augustidagar haft sitt sommarmöte i Vadstena för att samtala om hopp i vår tid. För vårt förbund, som förenar humanismen med dess tro på alla människors lika värde med ett kristet hopp, är skapelsens integritet och försoning centrala frågor för människans, naturens och samhällens överlevnad. Därför uttryckte många deltagare i mötet oro och besvikelse över att klimatfrågorna fått en så undanskymd plats i årets valrörelse. Världen brinner, floder torkar och isarna smälter. Forskare inom en rad områden med bäring på natur, miljö och klimat har riktat nödrop efter nödrop till er politiker med uppmaningar att inte bara prata, utan komma med snabba och konkreta beslut som gör att Sverige kan uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Det krävs också att vi som samhälle och individer ska begränsa våra klimatavtryck, inte bara inom Sveriges gränser, utan också genom den inverkan vår konsumtion har utanför våra gränser. Detta kräver en politik som signalerar och stödjer ändrade levnadsmönster hos oss alla. Inte minst är detta en fråga om internationell solidaritet; utsläppen per capita p.g.a. svenskars konsumtion är vida större än de i många andra länder.

Men i valrörelsen är det nästan helt tyst om vad som är på väg att hända och kring vad som behöver göras. Visst är frågorna om vård, skola, integration och rättsväsende viktiga. Men klimatförändringarna kan slå allt i spillror om inte vi alla tar oss samman och agerar i relation till det största hotet av alla hot mot välfärd och sammanhållning.

Som partiledare har ni ansvar för att inte bara lyssna av olika väljargruppers egenintressen. Ni måste våga förklara för medborgarna vad som krävs genom uppoffringar av oss alla, precis som ni tog ansvar i pandemin. Då lyckades världen kraftsamla, varför går det inte nu? Vi inser att denna fråga är mer komplex än pandemin och kräver en betydligt större uthållighet. Vi vill bli tagna på allvar som vuxna människor och medborgare. Vi förstår att det kommer att krävas svåra beslut och att vi alla måste bidra på olika sätt.

Det räcker inte heller att sätta sin lit till tekniker som ännu inte är utvecklade och till energislag som tar årtionden att få på plats. Vi måste dra i bromsen vad gäller överkonsumtion och utsläpp och rikta in oss på att våra liv kommer att se annorlunda ut och att det i det långa loppet kan visa sig vara något gott.

Nu går valrörelsen in i slutspurten. Ta era väljare på allvar och våga vara tydliga. Lyft upp klimatkrisen till dess rättmätiga plats i politiken. Ge oss era visioner om en klimatneutral värld och kom med konkreta förslag, som gör skillnad på både kort och lång sikt.