En bättre sjukvård

3/12 2022 av Benny Fhager

Ämnen: , ,

Bristande tillgänglighet, för få vårdplatser, långa väntetider och dålig arbetsmiljö. Klagomålen på sjukvården översvämmar media. Mitt eget intryck är dock att Sveriges sjukvård håller mycket hög kvalitet. Visst är det många gånger svårt att hitta just rätt, men kommer du rätt får du fortfarande god vård. Tillgängligheten bör dock bli bättre och man behöver se upp med telefonsystem med avancerad teknik innan målet en levande röst att prata med nås. Datasystemet 1177 för sjukvårdskontakter är kopplat till BankID på ett sätt som kan ifrågasättas. Många  har svårt med datasystem och är rädda att lämna ut BankID om man ens har det. 

Vårdplatserna är svåra att öka i antal om inte personalresurserna finns fullt ut. Speciellt sjuksköterskor har hög omsättning och andelen specialistsjuksköterskor behöver bli fler. I vissa specialiteter finns också en brist på specialistläkare exempelvis inom geriatrik, psykiatri och allmänmedicin. Vissa vårdcentraler och sjukhus hamnar i ett beroende av bemanningsfirmor för att överhuvudtaget bedriva vård.

Finns det sätt som våra politiker kan göra för att få sjukvården bättre? Den nuvarande sjukvårdsministern, kristdemokraten Acko Ankarberg, är en erfaren politiker som varit ordförande i socialutskottet. Kristdemokraterna gick närmast till val på att förstatliga sjukvården. Läkarförbundet ville också ha en statligare styrning. Att förändra sjukvårdens organisation är mycket långsiktigt och enligt min mening bör det ske politiskt brett så att förändringarna står sej över tid. Sjukvårdens många aktörer behöver ha en enighet över blockgränserna och görs det förhastat och oförsiktigt kan resultatet bli nedslående. Arbetar du med sjukvård har du redan för mycket av detaljregleringar och dokumentationstvång.

Sjukvården behöver finansieras bättre och det finns ett strukturellt underskott som ökar med den försämrade ekonomin och inflationen. Här kan politikerna hjälpa till med mer resurser generellt. Lönenivåerna inom sjukvården är inte tillräckliga och behöver ses över brett. Vi behöver långsiktigt arbeta för att ge dem som arbetar inom sjukvården en värdig arbetsmiljö. En humanistisk hållbar sjukvård vill vi alla ha, men den kommer att kosta.