Bibeln läst med judiska ögon och med kristna

5/3 2023 av Lars Söderholm

Ämnen: , ,

Jag har just lyssnat på Ulf Lindgren på Youtube. Ulf Lindgren är domkyrkokaplan i Storkyrkan i Stockholm. Han är mycket väl insatt också i judiskt tänkande och har utbildat sig på Paideia, den judiska folkhögskolan.

Sedan i början av året lägger Ulf upp en fem till tio minuter lång berättelse på Youtube varje dag. Hans plan är att gå igenom Bibeln på ett år genom att göra nedslag i viktiga textställen.

I morse hörde jag honom berätta om hur folket fick den andra uppsättningen lagtavlor. Tidigare har han berättat hur Mose slog sönder den första uppsättningen lagtavlor. Den första uppsättningen lagtavlor hade Gud huggit ut och texten hade Gud skrivit med sitt finger på tavlorna.

När Mose fick se hur folket hade tillverkat guldkalven och dansade kring den förstod han att det kontrakt som Gud upprättat mellan sig och folket innebar att Gud hade rätt att straffa folket mycket hårt. Men då reste sig Mose som folkets försvarare mot Gud. Han tog det drastiska steget att slå sönder budtavlorna för att på det sättet upphäva kontraktet mellan Gud och folket.

Gud gav folket en ny uppsättning lagtavlor. Men den här gången sa Gud åt Mose att hugga ut tavlorna och den här gången gav Gud i uppdrag åt Mose att själv skriva ner texten på tavlorna. Relationen mellan Gud och Mose hade förändrats, Gud räknade nu med Mose som en ansvarig person.

Detta är vad jag fått ut av den här dagens berättelse. Det är mycket värdefullt att höra hur det folk, den tradition, där texterna har kommit till, genom de judiska rabbinerna tolkat och tolkar de texter som vi har i vår Bibel, vårt Gamla testamente. Det är utmanande att höra hur fokus lagts på andra delar av texten än vad vi i de kristna traditionerna primärt belyst. Jag kan verkligen rekommendera den här serien. Det ska bli intressant att höra vilka perspektiv Ulf kommer att anlägga på de nytestamentliga texterna

Söker man på

Ulf Lindgren Storkyrkan

på Youtube så hittar man programmen. Ulf Lindgren lägger ut ett program varje dag utom söndagar.