Jordsalt i ett samhälle på glid

9/10 2023 av Helene Egnell

Ämnen: , ,

Det förödande jordskredet vid E6 hänger samman med att det finns mycket kvicklera i marken. Geologerna förklarar att det är när saltet i leran urlakas som den blir instabil. Och det har regnat ovanligt mycket i år, något som kan härledas till klimatförändringarna. I en faktaruta i DN läste jag följande: ”När leran förlorar sin stabilitet hamnar den i ett flytande tillstånd och den sammanhållande kraften mellan lerpartiklarna går förlorad. Det här kan leda till stora skred.”

Och som den predikant jag är associerade jag förstås till Jesus ord i Bergspredikan ”ni är jordens salt” (Matt 5:13). Vi kan tolka det som att vi som kristna ska vara en sammanhållande kraft. Att det är vår uppgift i just denna tid.

Jag tror vi behöver fundera, var och en och tillsammans, vad det skulle kunna betyda, att vara jordens salt. Att verka för sammanhållning. Det kan ske på ett mycket individuellt plan, att vi är vänliga mot varandra, möter varandras blickar och ler mot människor vi möter. Men vi behöver också organisera oss. I en intervju om gängvåldet i DN (27/9) efterlyste Carin Götblad en ny folkrörelse: ”Jag hoppas att folk ska stänga av tv:n och gå ut och ta tag i saker”.

Jag tror inte vi behöver nya organisationer, men vi kan gå med i de som redan existerar, eller bli aktiva i organisationer där vi redan är passiva medlemmar. Vid Sommarmötet var det många som sade att nu är det kanske dags att gå med i ett politiskt parti.

En ung muslim jag nyligen lyssnade till inledde sitt föredrag med att prata om Nisse och Kerstin. De hade varit kontaktfamilj när hans föräldrar kom till Mönsterås i slutet av 1980-talet (där han sedan föddes). Nisse och Kerstin hade funnits med i familjens liv efter att de lämnat Mönsterås – det var ”en lojalitet som varade en livstid”. Finns det kontaktfamiljer nuförtiden? Om inte, är det något vi borde verka för när vi engagerar oss politiskt? Oavsett: bli som Nisse och Kerstin!

Jag vill inte påstå att vårt samhälle redan är på glid, men det brådskar att återställa de sammanhållande krafterna!