Försvar av krigshandlingar? 

22/10 2023 av Erik Lundgren

Ämnen: , , , , ,

Tidningar och nyhetsprogram har chockerande nyheter om ett nytt krig Israel – Gaza med tusentals döda på båda sidor. Ukrainakriget fortsätter. Rätten att försvara sig mot en angripare har blivit fast etablerad under Ukrainakriget och ligger bakom många länders stöd till Ukraina i form av vapen och ekonomiskt stöd. Ett stort antal stater anför att Israel har rätt att försvara sig mot Hamas angrepp.

Det är lätt att ta till stora ord i en komplicerad situation. Gaza är en smal landremsa med nära två miljoner palestinier, varav 80% lever i skriande fattigdom. Israel har försatt Gaza i blockad genom kontroll av el- och vattenledningar och tillförsel av mat och läkemedel. Hamas, som tagit makten i Gaza genom en kupp, har valt att använda terrormetoder mot Israel, raketbeskjutning och terrorhandlingar mot grannar i Israel.

Det väcker frågan om vilka krigshandlingar som är försvarliga i självförsvar. Är terrorhandlingar försvarliga därför att en fiende använder sådana? Att älska sina fiender var ett bärande tema i Jesu Kristi förkunnelse. I en krigssituation står två sidor mot varandra med riktade vapen. Finns det argument för att döda någon som inte älskar mig? Kan det finnas något hos mig, som gör min fiendes önskan att döda mig förståelig, dvs har jag genom mina handlingar omintetgjort min fiendes kärlek. Frågan kan ställas mot bakgrund av Israels behandling av palestinierna. Men hur relevant är den inför Sveriges upprustning och Natoanslutning? Betyder det inte att vi bereder oss på att avliva ryska unga människor i fattiga sibiriska byar, som tvingas ut i krig av en diktator?

För mig blir det tydligt att det internationella umgänget måste bygga på fredliga samtal, teknologiskt och ekonomiskt samarbete, inte på förberedelser för fiendskap med konkurrerande stater. FN-stadgan, deklarationen om de mänskliga rättigheterna, och demokratiseringen av Tyskland tillkom efter andra världskriget och framstår som tänkbara föredömen i vår tid, inför klimathotet, tendenser till kapprustning och pågående krig.