Morgon och kväll

27/10 2023 av Benny Fhager

Ämnen:

Årets nobelpristagare i litteratur är Jon Fosse. Han skriver på nynorsk och har sina rötter i Vestlandet i Norge. Jag har inte läst honom tidigare men vet att han är en mycket framgångsrik dramatiker och författare. Jag har fått Fosses bok – Morgon och kväll – rekommenderad av vänner. Översättningen från nynorsk är gjord av Urban Andersson och boken utgavs 2002.

Morgon och kväll ju handlar om födelse och död. Ett barn föds i ett fiskarsamhälle i Vestlandet. Förlossningen är en hemförlossning, med stöd av en jordmor (barnmorska). Pojken som föds ska heta Johannes och bli fiskare som sin far. Förlossningen är som alltid mödosam och en utmattad mor kan så småningom lägga barnet till sej och ge bröstet. Förlossningar är sällan enkla. Jag föddes på Kungsbacka BB, var prematur och underviktig, låg i kuvös och klarade mej. Min fru Barbro föddes på Göteborgs privata förlossningshem, hon var underviktig och svag, men utvecklades väl. Vi är båda nöddöpta efter förlossningen.

Huvuddelen av boken handlar om döden. Huvudpersonen Johannes är gammal, hans fru Erna är död, liksom hans nära vän Peter. Peter och Johannes var båda fiskare som bodde på en ö i Vestlandet. De levde under enkla men trygga förhållanden. Johannes hade sju barn och yngsta dottern Signe bor på ön och ser till honom varje dag. Johannes har en trygg gudstro, men han menar att gud inte rår över allt, utan att ondskans spel också finns. Vi för följa Johannes under en dag. Det är den sista dagen i livet och döden griper in  med hågkomster av vännen Peter och hustrun Erna. Döden vävs in i livet och blir en del av livet. Livet spelar revy med minnesvirvlar och narrspel. Till sist kommer yngsta dottern Signe hem och konstaterar att Johannes stillsamt har somnat in. Doktorn konstaterar sedan döden.

Jon Fosse tar fram själva livet i sin knapphändiga prosa. Han skriver som ett musikstycke med upprepningar och harmoni. Han har en enastående förmåga att ta fram livets ytterpunkter.

Morgon och kväll

Dag och natt

Gryning och skymning

Liv och död