Tillit och demokrati

23/3 2024 av Erik Lundgren

Googlar man på tillit kommer en räcka synonymer som tilltro, förtröstan, motsatsen är misstro.  Den allmänna uppfattningen är att demokrati innebär att människor med olika ideologier efter fria val bildar regering och att regeringsbeslut bygger på kompromisser där motståndares uppfattningar respekteras och sammanjämkning sker. Är tillit en demokratisk tillgång?

Diktatorer talar i förväg om vad de ämnar göra. Hitler gjorde det och Putin gör det. Man kunde och kan lita på en allvarlig avsikt. Nazisternas behandling av judar byggde på flerhundraåriga uppfattningar om judar och Förintelsen byggde på att människor ställde upp. Tillit förefaller mig vara en tillgång för en diktator.

I det politiska spelet i Sverige fattas ibland regeringsbeslut med populistiska motiveringar till vilka läggs framåtsyftande goda avsikter. Nyliga exempel är sänkningen av reduktionsplikten eller 6 miljarder till regioner med jättelika underskott i vården. Sänkningen av reduktionsplikten kommer att öka koldioxidutsläppen och miljarderna till vården ökar regionernas underskott.

Min slutsats är att tillit är ett demokratiskt problem. Fria individers egna beslut är demokratins grund,  tillit är snarare ett medel att avhända sig sitt moraliska ansvar.