Tidigare årsböcker

Årets bok har kommit ut sedan 1939. Där kan man finna trender i kultur- och samhällslivet speglade år från år.

Nedan finner du presentationer av äldre årsböcker, från 2007 och framåt.

Tidigare årsböcker: