Årsbok 2007

Ordet är fritt? – Årsbok för Kristen Humanism och Samhällssyn 2007

Den ena polen i 2007 års årsbokstema är massmedier. Hjälper oss massmedierna att få en riktigare bild, som underlag för vårt agerande, eller driver de ett spel med egna mål? Den andra polen är ordet gränser mot det ordlösa. I begynnelsen fanns Ordet säger Johannesevangeliet. Är våra ord begynnelseord? Ord som klingar fria. Eller är de fastskruvade och stumma?
Årets sammanfattande rubrik: Ordet är fritt?

Årsbokens artiklar

Det fria ordet måste leda till skador!
Pär-Arne Jigenius
Vem granskar granskaren?
Hjördis Flodström-Nilsson
Om livet på biografen
Ola Sigurdsson
Konsten och ordet: om bildernas dolda budskap
Beate Sydhoff
Linné och hans bibel
Christer Åsberg
Hatet mot tron
Ana Maria Narti
Kyrkan i samhället
Tony Guldbrandzén
En ömtålig blomma
Kerstin Ekman

 

Årsboken innehåller även ett drygt 60-tal recensioner av böcker som utkom under hösten 2006 och våren 2007.