Årsbok 2013/14

årsbok 13 framsidaUtan tillit fungerar inte ett samhälle, inte gemenskap, inte människan. Tillit krävs för att kritik ska vara möjlig, och förändring. Så mycket i ett samhälle är beroende av att vi människor i rimlig utsträckning litar på varandra och litar på samhällets funktioner. Ett stort antal vetenskapliga undersökningar har gjort detta tydligt.
I och under detta finns också
den centrala frågan om en grundläggande  existentiell tillit.

Kring den nödvändiga tilliten kretsar ”Du, jag och det gemensamma”.

Innehåll:

Maria Küchen, Tron är en privatsak, eller?
Ann Aldén, Om detta må ni berätta!
Bo Rothstein, Tillit, lycka, välfärdsstat och korruption – hur hänger
det hela ihop?
Björn Rönnerstrand. Tillit, kollektivt handlande och vaccinationsacceptans
Håkan Sandvik, Tillit är ett reciprokt ord
Peter Gärdenfors, Jag, du, vi och medvetandet
Ulrica Fritzson, När det går sönder
Antoon Geels, ”Jag är andlig, inte religiös”
Jakob Wirén, Religionsteologiska smulor

Boken innehåller också ett femtiotal recensioner av böcker inom teologi, filosofi och psykologi, historia och samhälle, naturvetenskap samt skönlitteratur och
litteraturvetenskap.