På väg – några skisser

25/4 2020 av Lars Söderholm

Startpunkt, partikularitet Låt mig börja med att något definiera min egen startpunkt. Mina föräldrar hade bägge en bakgrund inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen, min mor i Skåne och min far i Ångermanland. De representerade två ganska olika fromhetsprofiler. Hennes var sträng och pliktmedveten. I en mening var hans ännu strängare: Guds granskning av människan ledde till att […]

läs mer
Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

23/5 2018

Till alla medlemmar i Förbundet Kristen Humanism (org.nr. 802004-8453) Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen Som de flesta säkert känner till träder den s.k. Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och medför förändrade krav på hur personuppgifter måste, kan, får och bör hanteras. Inom FKH har Styrelsen tagit fram följande integritetspolicy, där […]

läs mer
Vårt brokiga kulturarv. Perspektiv på medeltiden, renässanser, reformation – och nutid

23/4 2018 av Bo Nylund

Att förstå sin identitet genom tillhörighet till en viss klan eller ätt, och som innebär att den enskilda individen närmast tänkts som en cell i en övergripande organism, är och har varit utbrett i alla delar av världen. ”Det gemensamma blodet” upplevs vara den viktigaste sammanhållande faktorn i människans värld. Vi ser i dag vilken […]

läs mer
Att finna hopp i en ny tid

9/4 2018 av Niclas Blåder

Jag som är född under 60-talet har vuxit upp under en tid där mänskliga fri- och rättigheter har stått högt på agendan. Jag har fostrats i ett samhälle som lärt mig att jag ska ta vara på min medmänniska. Skolan har – förutom kunskap – gett mig redskap att handskas med olikhet, demokrati och alla […]

läs mer
Receptiv ekumenik – om hopp och tillit i ekumeniska relationer

26/3 2018 av Sara Gehlin

Mellan vinter och vår Hoppet om en ”ekumenisk vår” har under de senaste decennierna burit den ekumeniska rörelsen genom vad som ofta kallas för ”den ekumeniska vin­ tern”. Årstidsmetaforiken ger en aning om de olika premisser som präglar samtidens ekumeniska samtal. Vintern ger ett tydligt bildspråk åt frusna ekumeniska relationer och dialoger som gått i […]

läs mer
IS PLUNDRING AV KULTURSKATTER

12/3 2018 av Mohammad Fazlhashemi

Terrorsekten IS har gjort sig känd för sitt bottenlösa barbari. Sektens grymheter och skändligheter tycks inte känna några gränser. Här finns allt från halshuggning av oskyldiga civila, brännande av människor i burar, fördrivning av etniska och religiösa minoriteter, våldtäkter mot barn, sexslaveri, plundring och skövling av kulturarv, konstföremål, fornminnen och historiska monument. Dessa brott står […]

läs mer
Skulden som otillräckligt plåster på det narcissistiska såret − om identitet och gudsbild i Ingmar Bergmans film Nattvardsgästerna

7/5 2017 av Annika Sjöqvist Platzer

I Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm uppmärksammas Ingmar Bergman och hans verk med ett symposium varje år en helg i november. Så har skett sedan 2009 och teman vid dessa sammankomster har bland annat varit Bergman och barnet, Bergman och kvinnligheten, Bergman och manligheten, Bergman och föräldraskapet. Ett år ägnades åt Bergman och skriften − […]

läs mer