Kalendarium

november 2023

  • Församlingsvåningen
  • Borgmästargatan 11, 1 tr.
  • Stockholm

Naturbesök betyder mycket för många människor i olika åldrar. Under pandemitid covid-19 utvecklades besöken till en friluftsboom, särskilt i anslutning till landets större städer. Naturen användes som ett kulturellt uterum av olika grupper. I tider av stress och en krympande samtid som spretar åt olika håll, blir naturen en resonansyta med betydelsefull samhällsfunktion. Vid naturbesök övar sig människor i att relatera för att bevara viktig mänsklig identitet gentemot tidens förtingliganden.

MarieAnne Ekedahl är religionspsykolog och har forskat om stress, religiositet och hälsa. Docent vid Uppsala universitet och har undervisat på Enskilda Högskolan, Stockholm. Hennes senaste bok är en sociologisk studie med naturupplevelser i svensk kontext i fokus.

  • Stora salen, Sofia
  • Borgmästargatan 11, bv
  • Stockholm

”De ord om fred och försoning mellan människor som KG Hammar har slipat på under åren, öppnar
sig alltmer mot fred med jorden och försoning med hela skapelsen.” (ur Sven Hillerts recension av
Lilla Fredsboken, Kyrkans Tidning dec 2021)

KG Hammar är gästprofessor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, tidigare ärkebiskop och  författare