Kalendarium

februari 2024

  • Västerkyrkan
  • Byggmästaregatan 21B
  • Lund

25 feb. i Västerkyrkan De sju dödssynderna och de sju dygderna

Dödssynder och dygder

Söndagen den 25 februari 2024 i Västerkyrkan

Avund, frosseri, girighet, högmod, kättja, lättja och vrede –
låter inte detta mycket föråldrat?

Talar ens kyrkorna om dödssynder idag? Hur kommer det sig då att Riksbankens jubileumsfond år 2023 ger ut en årsbok med namnet ”Dödssynderna i vår tid”?

Skulle vi kunna tala om dödssynder idag? Kan det tillföra något? Kan vi upptäcka något nygammalt? Denna söndag i fastan vill vi ställa gamla frågor och nya frågor – i klimatnödlägets skugga.

11:00 Andra söndagen i fastan:
Gudstjänst i klimatnödlägets skugga
Karin Olofsdotter, Elisabeth Johnsson-Bjarnason, David Nilsson

12:00 Kyrkfika med möjlighet till sopplunch för 100 kr (ingen föranmälan)

13:00 De sju dödssynderna och de sju dygderna –
kan gammal livsvisdom guida oss i klimatnödläget?
Karin Boberg, teolog, Axel Carlberg, doktor i etik,
och Karin Olofsdotter, klimatteolog

Arrangemanget slutar senast 15:00

Samarrangemang mellan
Västerkyrkan i Lund och Förbundet Kristen humanism

Affisch till arrangemanget, att ladda ner.

  • Församlingsvåningen
  • Borgmästargatan 11, 1 tr.
  • Stockholm

26 februari

A Farewell to Wars – om hur en krigsfri värld ska bli möjlig

Lars och Margareta Ingelstam

Rubriken är hämtad från Hans Blix’ nyutkomna bok på Cambridge University Press.

Samtal med inledningar av Lars och Margareta Ingelstam

Lars Ingelstam är f d professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet och författare. Han har nyligen kommit ut med Fredspolitiska perspektiv (2023)

Margareta Ingelstam är utbildare, författare och fredsaktivist.

I samarbete med Sofia församling och Sensus

mars 2024

  • Humanistiska teatern
  • Universitetets campus i Engelska parken
  • Uppsala

 

Mikael Nydahl, förläggare och översättare från ryska, och
Maria Engström, professor i ryska samtalar under ledning av
Jan Henningsson, diplomat, missionär och mycket mera.

Humanistiska teatern onsdag 20 mars kl. 18:30.

 

april 2024

  • Församlingsvåningen
  • Borgmästargatan 11, 1 tr.
  • Stockholm

Möjliga vägar framåt

Elisabeth Gerle

I det antika Grekland kallades de som inte brydde sig om det gemensamma för idiotes.

Idag behöver vi bry oss både om det privata och om det gemensamma, delade livet i samhället. Frågor om människosyn påverkar hur vi ser på klimat, ekonomi och demokrati.

Elisabeth Gerle föreläser utifrån sin senaste bok Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati ( Korpens förlag, andra upplaga 2024).

Elisabeth Gerle är präst, författare och f.d. professor i etik vid Lunds universitet

I samarbete med Sofia församling och Sensus

maj 2024

  • Församlingsvåningen
  • Borgmästargatan 11, 1 tr.
  • Stockholm

 

Där pendeln har sitt fäste. Om det eviga i människan

Mikael Kurkiala

Det handlar om vår egen individuella förankring i en inre punkt, skapelsens källa och mål, genom vilken vi länkas till helheten och blir en del av den. Mikael Kurkiala undersöker godhetens, ansvarets och hoppets källsprång och förutsättningar i en tid präglad av kortsiktighet och individualism. Varje människas uppgift är att svara på det anrop som är riktat till just henne. Handlingskraft, självinsikt och ansvar lägger tillsammans grunden för den form av livsorientering och handlande som kan kallas hopp. Hoppet är vår plikt och vårt uppdrag är att formulera en bärande berättelse kring det.

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi samt forskare och omvärldsbevakare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

I samarbete med Sofia församling och Sensus