Åke Jonsson, ”Klimatkrisen är här men vi är också här”
    • Lilla salen, Sofia församling
    • Borgmästargatan 11
    • Stockholm
Detta citat från FN:s miljöchef Inger Andersen i augusti 2021 är utgångspunkten för en reflektion över de klimatförändringar som till stor del är orsakade av mänsklig påverkan. Vad har ansvar, tillit och tro för betydelse för våra möjligheter att lösa problemen? Vilka ekologiska värden behöver prioriteras och vilken är människans främsta roll? Åke Jonsson gör ett försök att belysa dessa och liknande frågor teologiskt och vill gärna byta tankar med er om det.
*
Åke Jonsson är teol. dr, pastor i Equmeniakyrkan och författare och har nyligen gett ut boken ”Mer lik Gud – Teologi i antropocen.”
*
Välkomna!
Lars Söderholm
För mer information:
larshsoderholm@gmail.com