Årsmöte i Valsätrakyrkan
    • Valsätrakyrkan
    • Bernadottevägen 48
    • Uppsala
Kl. 10:00 Gudstjänst med predikan av Erik Apelgårdh från styrelsen för Kristen humanism i Uppland
Efter kyrkfika talar Anders Göranzon, Svenska bibelsällskapet under rubriken:
”Försoning – för världen. Intryck från Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Karlsruhe”
Därefter följer årsmötesförhandlingar för Kristen humanism i Uppland.