Bröd för dagen – en helg med
samtal, musik, måltid & gudstjänst
    • Västerkyrkan
    • Byggmästaregatan 21B
    • Lund

Välkommen till två spännande dagar med seminarier och gemenskap med BRÖDET i centrum – från dess vardagsnära betydelser till all dess symbolik.

LÖRDAG 18 MARS
17:00 (Knappt) bröd för dagen

Samtal om bröd, rättvisa och fattigdom
Elinn Leo Sandberg, diakon, tjänstledig för doktorandstudier om matfattigdom
Johannes Witkowsky, gymnasiepräst i Malmö, med erfarenheter från Costa Rica och av befrielseteologi
Axel Carlberg, doktor i etik, samtalsledare

19:00 Mat & Musik

Musikmedverkan av Yvonne och Thomas Carlström.
Anmälan till den vegetariska måltiden görs senast den 12 mars till leif.sornmo@bme.lth.se  (Ange allergier.)
Måltiden kostar 150 kr, betalas på plats via Swish.

SÖNDAG 19 MARS
11:00 Livets bröd

Midfastosöndagen. Gudstjänst med nattvard.
Åsa Ram, Bo Forsberg, Thomas Carlström, Yvonne Carlström.
Förstärkt kyrkkaffe.

13:00 Bröd och brist i Bibeln

Samtal om bibeltexter och tolkning.
Blaženka Scheuer, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik,
Samuel Byrskog, professor i Nya testamentets exegetik,
Ulrica Fritzson, stiftsteolog i Skara, samtalsledare.
Slut cirka 15:00.

Helgen är ett samarrangemang mellan Västerkyrkan i Lund och Förbundet Kristen Humanism .
Välkommen att vara med hela helgen eller bara delar av den.
Seminarierna är gratis. Enbart måltiden (lördag kväll) kräver föranmälan.
Vid frågor om helgen i sin helhet, kontakta Karin Boberg: karinboberg46@gmail.com .

Skriv gärna ut affischen om helgen och sätt upp på lämplig plats!