David Thurfjell, Religion och andlighet i världens mest sekulariserade land
    • Församlingsvåningen
    • Borgmästargatan 11, 1 tr.
    • Stockholm

Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder. Hur det blev det så? Vilken var frikyrklighetens roll i den historiska process som ledde till detta? Och vart tar andligheten vägen om den inte kanaliseras genom kyrkorna?

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han är också författare och har skrivit bl.a. Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen (2015) , Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion (2020) och En lockton i ödemarken. Om människans förmåga att besjäla världen (2023).

 

För information, kontakta

larshsoderholm@gmail.com