Det religiösa civilsamhället, ett hot eller en resurs?
    • Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek
    • Svartbäcksgatan 17
    • Uppsala

Linnea Lundgren, fil. dr och forskare.

Linneas avhandling från år 2021 handlade om den svenska statens syn och reglering av minoritetssamfund i ett historisk perspektiv. Hennes nuvarande forskning rör frågor om religion, civilsamhälle och religiös förändring.

Fri entré.

Samarr: Studieförbunden Bilda och Sensus, Förbundet kristen humanism och Uppsala kristna råd.

Affisch om höstens arrangemang finns här.
Ladda gärna ner och sprid!