Dominik Terstriep, Etty Hillesum

Dominik Terstriep är jesuit, kyrkoherde i Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm och författare till bland annat Etty Hillesum. Liv, tankar, tolkning och en bok om Bernhard av Clairvaux.

För information, kontakta

larshsoderholm@gmail.com