Dominik Terstriep, Etty Hillesum – eller om hur man överlever i fasansfulla tider
    • Församlingsvåningen
    • Borgmästargatan 11, 1 tr.
    • Stockholm

En 29-årig judinna från Nederländerna drabbas av samma öde som oräkneliga judar gjorde under åren 1933–1945. Hon mördas i det nazistiska förintelsemaskineriet i Auschwitz, förmodligen den 30 november 1943. Hon får ingen grav och försvinner i anonymiteten bland de många som berövats både liv och identitet. Hennes kropp bränns till aska. Men de som försökte förinta henne lyckades inte.

Etty Hillesum finns kvar, inte minst på grund av sina dagböcker och brev som än i dag sätter djupa avtryck hos många människor.

Dominik Terstriep är jesuit, kyrkoherde i Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm och författare till bland annat Etty Hillesum. Liv, tankar, tolkning och en bok om Bernhard av Clairvaux.

För information, kontakta

larshsoderholm@gmail.com