Kristen Humanism i Uppland – Maktens teologi och teologins makt
    • uppsala missionskyrka

Maktens teologi och teologins makt

Samtal mellan Cecilia Nahnfeldt, TD, forskare Sv kyrkan och Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd kring boken Samhällsteologi”, red Cecilia Nahnfeldt

Samverkan med Missionskyrkan i samtalsserien “Agenda 30”

20 februari Uppsala Missionskyrka kl 19