Kultur för gemenskap och mening
    • Johannebergs Equmeniakyrka
    • Pilbågsgatan 17
    • Göteborg

Bokförläggare David Karlsson

Samtalskväll med
idéhistoriker och bokförläggare David Karlsson.

Plats: Johannebergs Equmeniakyrka, Pilbågsgatan 17, Göteborg
Tid: Kvällen börjar med fika klockan 18.00

Förbundet Kristen humanism i Göteborg,
i samarbete med studieförbundet Bilda