Under Ukrainas himmel
    • Humanistiska teatern
    • Universitetets campus i Engelska parken
    • Uppsala

 

Mikael Nydahl, förläggare och översättare från ryska,
och Maria Engström, professor i ryska,
samtalar under ledning av
Jan Henningsson, diplomat, missionär och mycket mera.

Humanistiska teatern onsdag 20 mars kl. 18:30.

 

Foto av Maria Engström: Mikael Wallerstedt
Foto av Mikael Nydahl: putnik, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons