Kalendarium för Stockholm

april 2024

  • Församlingsvåningen
  • Borgmästargatan 11, 1 tr.
  • Stockholm

Vart är vi på väg?

Föredrag av Elisabeth Gerle

I det antika Grekland kallades de som inte brydde sig om det gemensamma för idiotes.

Idag behöver vi bry oss både om det privata och om det gemensamma, delade livet i samhället. Frågor om människosyn påverkar hur vi ser på klimat, ekonomi och demokrati.

Elisabeth Gerle föreläser utifrån sin senaste bok Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati (Korpens förlag, andra upplaga 2024).

Elisabeth Gerle är präst, författare och f.d. professor i etik vid Lunds universitet

I samarbete med Sofia församling och Sensus

 

Bild av Sepp från Pixabay

maj 2024

  • Församlingsvåningen
  • Borgmästargatan 11, 1 tr.
  • Stockholm

Pendel

Föredrag av Mikael Kurkiala

Det handlar om vår egen individuella förankring i en inre punkt, skapelsens källa och mål, genom vilken vi länkas till helheten och blir en del av den. Mikael Kurkiala undersöker godhetens, ansvarets och hoppets källsprång och förutsättningar i en tid präglad av kortsiktighet och individualism.

Varje människas uppgift är att svara på det anrop som är riktat till just henne. Handlingskraft, självinsikt och ansvar lägger tillsammans grunden för den form av livsorientering och handlande som kan kallas hopp. Hoppet är vår plikt och vårt uppdrag är att formulera en bärande berättelse kring det.

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi samt forskare och omvärldsbevakare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

I samarbete med Sofia församling och Sensus

 

Bild av Cloé Gérard från Pixabay