Om Kristen humanism

Går det att

i början av det nya årtusendet finna en väg för människan, som rymmer hennes storhet och samtidigt kan hantera hennes förödande destruktivitet? Balansgången mellan skaparkrafterna och våra djupaste avgrunder är svår…

Går det alls

att tro på människan längre, på hennes förmåga att handla gott, på möjligheten att gemensamt organisera ett gott liv för oss alla?

Är det möjligt

att bekänna en tro på att Gud ännu bär upp denna värld? Finns det utrymme inom kyrkorna för människors mognad och utveckling i relation till varandra och skapelsen? Finns det plats för dialog med det omgivande samhället och olika religioners trosutövare?

Går det att finna

en väg mellan religiös fundamentalism och sekulär relativism, en väg som leder till fred, samlevnad och ökad rättvisa i ödmjuk och gemensam tillbedjan runt vår jord?

Förbundet Kristen Humanism

möts humanism och kristen tro. Kristen humanism ser som sin uppgift att gestalta en hållning utifrån ett kristet-humanistiskt perspektiv, i både öppenhet och kritisk utblick mot kyrka och samhällsliv.

Går de stora frågorna att besvara?

Något enkelt ja finns nog inte, men det är vår uppgift som människor att söka svar.

Välkommen med i sökandet!

Läs mer om vad Kristen humanism är, och om vår verksamhet, i menyerna under rubriken ”Kristen humanism”  här ovan!

Folder som presenterar Förbundet Kristen humanism.

Gilla oss på Facebook.