Förbundets verksamhet

Årlig bok

Kristen humanism ger sedan 1939 ut en bok varje år med artiklar om aktuella frågor kring ett gemensamt tema. Årsboken innehåller även en diger recensionsavdelning. Läs mer om årsböckerna här.

Sommarmöte

Förbundet Kristen humanism inbjuder varje år till ett sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsbokens tema.

I samband med sommarmötet hålls också, under lördag eftermiddag, förbundets årsmöte.
2019 hölls sommarmöte och årsmöte på Västanviks folkhögskola i Leksand, 10 augusti.

Verksamhetsberättelse 2019

Lokal mötesverksamhet

På en del orter i landet arrangerar medlemmar i Kristen humanism och grupper ibland även lokala seminarier och föredrag.
Notiser om kommande arrangemang publiceras fortlöpande på här på förbundets webbplats.

Förbundet Kristen humanism

engagerar sig också i opinionsbildning i viktiga frågor. Årsmötet 2017 antog ett kraftfullt uttalande mot nazism, och förbundet har tidigare bland annat, under 2010, engagerat sig i kampanjen ”Ship to Gaza”. Styrelsens uttalande om Ship to Gaza återfinns här.
Påskuppropet för flyktingamnesti är ett annat exempel på frågor där förbundet engagerat sig.

Se bildspel från ett sommarmöte (2005).