Att vara kristen är att vara humanist

– Ett manifest för öppna samtal om en samtida humanism –

Detta manifest antogs 2011 av styrelsen för Förbundet Kristen humanism.

Manifestet inleds så här:

  • Kristen tro tolkar våra liv som människor i samspel med allt som finns till.
  • Kristen humanism präglas av helhetssyn, bortom en snävt människocentrerad världsuppfattning.
  • Kristen humanism delar med all annan humanism kärleken till den kunskap som fördjupar förståelsen av människans villkor.
  • Den kristna humanismen rymmer en tro på människan som en ofrånkomligt tolkande varelse.
  • Den kristna humanismen ser människan som en unik individ och som del av en gemenskap.
  • Kristen humanism är kritisk till en övertro på människans förnuft och godhet.
  • Kristen humanism är en hoppfull realism

Här kan du läsa manifestet i sin helhet, och ladda ner det som PDF:
Manifest: Att vara kristen är att vara humanist   .