Att vara kristen är att vara humanist

Ett manifest för öppna samtal om en samtida humanism

Styrelsen för Kristen humanism antog under 2011 detta manifest.

 

Kristen tro tolkar våra liv som människor
i samspel med allt som finns till.

Kristen humanism präglas av helhetssyn, bortom en snävt människocentrerad världsuppfattning.

Kristen humanism delar med all annan humanism kärleken till den kunskap som fördjupar förståelsen av människans villkor.

Den kristna humanismen rymmer en tro på människan som en ofrånkomligt tolkande varelse.

Den kristna humanismen ser människan som en
unik individ och som del av en gemenskap.

Kristen humanism är kritisk till en övertro på människans förnuft och godhet.

Kristen humanism är en hoppfull realism

 

Här kan du läsa manifestet i sin helhet:
Manifest: Att vara kristen är att vara humanist