Människans värdighet

15/5 2021 av Anders Wesslund

Sjung för de dömda. Så är den skatt betitlad som jag fann i bokhyllan häromkvällen.  I boken av Lars Ahlin är artiklar, brev, betraktelser, tal och noveller över en tidsrymd på femtio samlade. Köpt på rea för att antal år sedan. Orörd tills nu, tills den fann mig. I den inledande texten från 1947 om […]

läs mer
Så välj då livet: Om jorden och livets födelse – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

8/5 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap. Bloggtext 5 i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse, om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp. Första Mosebok kapitel 1 9 Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir syndligt.” Och det blev så. 10 Gud kallade det […]

läs mer
Vaccination covid-19 – Donsö missionskyrka – kosläpp

4/5 2021 av Benny Fhager

Som vi har väntat härute i Göteborgs södra skärgård. Vår utmärkta vårdcentral Styrsö Närhälsa hade redan gett vaccin mot covid-19 till de allra äldsta och äldreboendet på Styrsö. Nu var det vår tur. Donsö missionskyrka hade haft samlingar digitalt i mer än ett år och är sannolikt den största samlingssalen i södra skärgården. Snabbt kallades […]

läs mer
Ovärlden

27/4 2021 av Erik Lundgren

Pandemin blev för många en paus i det vardagliga. Vacciner, förhållningsregler gör det troligt att pandemin slutar när den tredje vågen är förbi trots rapporter om nya mutationer. Nu ska det bli som vanligt igen, men med några lärdomar, som att många möten kan ske via Zoom utan flygresor. Men hur ser postcovid-världen ut? Militären […]

läs mer
Ekonomi, hållbarhet, framtid

24/4 2021 av Lars Söderholm

Ser Ekonomibyrån i SVT. Ett intressant samtal under ledning av Carolina Neurath om ekonomin och den utvecklingen på börsen. Har vi skäl att förvänta oss en positiv utveckling eller en krasch? De tre deltagarna, Simon Blecher, Sven Hagströmer och Maria Landeborn, är överens om att de stora stimulanspaket som skapats ger och kommer ge en […]

läs mer
Att synas eller inte – om religion i offentlighet och vardag m. m.

20/4 2021 av Anders Kristoffersson

I år började Ramadan 13 april. Dagen efter intervjuades i Dagens eko en muslimsk kvinna, som levt länge i Sverige och lärt känna det sekulära svenska. Hon har barn i TV-åldern som såg fram emot att fira fastemånaden. Men Ramadan fanns inte med i SVT:s barnprogram. Kvinnan efterlyste inte en förkunnande imam utan bara något […]

läs mer
Att hushålla för skapelsens skull – ändlig knapphet och oändlig treenighet

12/4 2021 av Anders Kristoffersson

Ibland vidgas perspektiven för en ekonom. Särskilt när jag möter de mysterier som med nödvändighet finns i teologin. Och stöter på välkända begrepp med ny innebörd.  Hushållning är ett sådant begrepp. Med bakgrund i grekiskans oikos, hus, och med avledningen oikoumene, den bebodda världen (mänskligheten). På svenska har vi ekonomi, nationalekonomi (den mest vanliga ämnesbeteckningen) eller politisk ekonomi. De olika benämningarna är värda sina egna mässor. Men de gäller alla hushållning med knappa resurser: Vi/samhället kan inte göra allt samtidigt utan man måste välja. Och välja bort. Ekonomer arbetar en […]

läs mer
Liberalernas historielösa vägval

8/4 2021 av Anders Wesslund

”I svensk politik, om man minns någonting som hänt före Bolibompa fanns, har det varit två partier som gjort uppgörelser med socialdemokrater – FP och C. Det har då handlat om lägen där den svenska demokratin genomgått kriser – som till exempel vid införandet av allmän och lika rösträtt eller under det mörknande 30-talet.” /…/..”Vi […]

läs mer
Så välj då livet: Om vattnet och luften – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

3/4 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap. Bloggtext 4 i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse, om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp. Första Mosebok kapitel 1  6 Gud sade: ”I vattnet ska ett valv bli till, och det ska skilja vatten från vatten.” Och det blev så. 7 Gud gjorde valvet […]

läs mer
Viruspandemins två utmaningar

27/3 2021 av Erik Lundgren

Den första gäller virus egenskaper. Virusmutationer är en slumphändelse, d.v.s. ju fler viruspartiklar, desto fler mutationer. Om mutationerna ökar förmågan att sprida sig, så blir det fler viruspartiklar. Så fungerar evolutionen, som ju är grunden till att liv uppstått ur materien och att tänkande individer som människor finns. Den andra utmaningen ligger i att vi […]

läs mer