Realism eller hopp – apropå en biografi om Dag Hammarskjöld

13/12 2023 av Anders Kristoffersson

I dagens världsläge, med klimatkris och krig, står depressiv realism mot idealistiskt hopp. Realisten ser världen som den är medan den hoppfulle ser den som den borde vara. Realism utan hopp blir cynisk och hopp utan realism blir kraftlös. Eftersom det är otrevligt att vara cynisk eller kraftlös blir frågan: Hur förena realism och hopp? […]

läs mer
Sara, samtal och motstånd

6/12 2023 av Anders Wesslund

Under hösten har jag funderat kring samtalets roll. Det beror nog på att jag upplever den tid vi lever i som så polariserad. Kanske är det först under det senaste decenniet som det blivit tydligare att samtalet – en demokratisk gemenskaps fundament – inte längre är självklart. Kanske det som sker i Sverige pågår med […]

läs mer
Den svårstyrda sjukvården

1/12 2023 av Benny Fhager

Den svenska sjukvården är i ständig fokus. Vi får i stort en god vård men tillgängligheten är ojämn. Vårdplatserna är få, personalbrist förekommer ofta. Situationen ser väldigt olika ut för vården i vårt avlånga land. Regionerna i samarbete med kommunerna och staten har ansvar för sjukvården. Regionerna hette framtill 1999 – 2000 landsting, och kom […]

läs mer
Ungas livsval

22/11 2023 av Erik Lundgren

Gängkriminaliteten tar allt större medialt utrymme.  I en demokrati är det tydligt att det föranleder politiska åtgärder. De politiska partierna är rätt ense om ökat stöd till polisen och fler personer i fängelse. Unga människor kan inte dömas till fängelse under en viss ålder. Kriminalitetens företrädare har insett att det gör det klokt att värva […]

läs mer
Gästfrihet – att bygga tillitsfulla relationer i tider av kris

17/11 2023 av Sten Högberg

Människans mest hållbara sociala verktyg är tillit. Tillit är en bristvara i områden som är drabbade av krig. För alla som lever i områden som är utsatta för konflikter och våld med dödliga vapen, tvingas man att välja sida för att inte få fiender på bägge sidor i konflikten. Det blir tydligt i kriget mellan […]

läs mer
Baruch Spinozas syn på religion

9/11 2023 av Lars Söderholm

Filosofen Baruch Spinoza, som föddes 1632, tar sin tids framväxande naturvetenskapen på djupaste allvar. Galileo och den framväxande mekaniken, Kopernikus och Kepler och mekaniken för himlakroppar. 1642, tio år efter Spinoza, föddes Isaac Newton. Spinoza har studerat Descartes tänkande, som då var dominerande. Descartes föreställer sig att det finns två substanser, den utsträckta, alltså materien, […]

läs mer
Kalla och varma kall – och hur hänger yrkesarbete och tro ihop

5/11 2023 av Anders Kristoffersson

”Kan man vara ekonom och kristen?” Frågan kom från en kamrat på nationalekonomiska institutionen i Uppsala för snart 50 år sedan. Han hade fått veta att jag var med i Kristna Studentrörelsen. Ingemar Hedenius’ Tro och vetande hade kommit ett kvartsekel tidigare och inte bara Uppsalas teologer påverkades. På institutionen var jag den ende kände […]

läs mer
Morgon och kväll

27/10 2023 av Benny Fhager

Årets nobelpristagare i litteratur är Jon Fosse. Han skriver på nynorsk och har sina rötter i Vestlandet i Norge. Jag har inte läst honom tidigare men vet att han är en mycket framgångsrik dramatiker och författare. Jag har fått Fosses bok – Morgon och kväll – rekommenderad av vänner. Översättningen från nynorsk är gjord av […]

läs mer
Försvar av krigshandlingar? 

22/10 2023 av Erik Lundgren

Tidningar och nyhetsprogram har chockerande nyheter om ett nytt krig Israel – Gaza med tusentals döda på båda sidor. Ukrainakriget fortsätter. Rätten att försvara sig mot en angripare har blivit fast etablerad under Ukrainakriget och ligger bakom många länders stöd till Ukraina i form av vapen och ekonomiskt stöd. Ett stort antal stater anför att […]

läs mer
Jordsalt i ett samhälle på glid

9/10 2023 av Helene Egnell

Det förödande jordskredet vid E6 hänger samman med att det finns mycket kvicklera i marken. Geologerna förklarar att det är när saltet i leran urlakas som den blir instabil. Och det har regnat ovanligt mycket i år, något som kan härledas till klimatförändringarna. I en faktaruta i DN läste jag följande: ”När leran förlorar sin […]

läs mer