Plautilla Nelli – Sista måltiden

29/8 2021 av Benny Fhager

Plautilla Nelli (1524 – 88) var den mest kända kvinnan inom renässansen som var aktiv konstnär och framgånsrikt byggde upp en blomstrande kultur av kvinnliga konstnärer. Plautilla var nunna och var verksam inom dominikanorden. Sankta Caterina Siena var ett nunnekloster i Florens norra del nära San Marcoklostret som man samarbetade med. Plautilla var mycket konstnärligt […]

läs mer
Löfvens avgång och behovet av tid för eftertanke

22/8 2021 av Anders Wesslund

Idag kom nyheten att statsminister Stefan Löfven avgår. Det tog inte lång tid förrän övriga partiledare på Twitter hade kommenterat och redan tackat Löfven. Till eftermiddagen och kvällen hade kommentarer, analyser och nya partiledarkandidater lyfts fram av media. Det mest slående är i vilket tempo det sker. Någon tid till eftertanke lämnas knappt utan vi […]

läs mer
Humanism under antropocen

17/8 2021 av Erik Lundgren

Antropocen är ett namn för nuvarande geologiska tidsålder för att beteckna människans påverkan på klimat och ekosystem, med start vid industrialiseringens början. Människans egenskaper som biologisk art förstås som biologisk evolution, med mutationer i arvsmassan och selektion av gener som gett reproduktiv fördel. Förståelsen av uppkomst av mänskliga egenskaper som en följd av evolution illustrerar […]

läs mer
Så välj då livet: Om livets språng mot växande mångfald – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

8/8 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap.  Bloggtext sju i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse, om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp.                        Första Mosebok kapitel 1 20 Gud sade: ”Vattnet ska vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” 21 Gud skapade de stora havsdjuren och […]

läs mer
Vågen är havet

27/7 2021 av Lars Söderholm

En av mina arbetskamrater var kommen till åren. Vi delade rum. Han var inte där så ofta. Han var en noggrann person och en tänkande. Ingemar Hedenius var hans profet. På sitt skrivbord hade han ett porträtt av Hedenius. Så dog min arbetskamrat. I förlusten av honom växte gradvis en formulering fram inom mig. Arbetskamratens […]

läs mer
Lite mer om Ahlin och Luther – och om orden i det sekulära

18/7 2021 av Anders Kristoffersson

Det finns mer att säga om Lars Ahlin och Martin Luther (jämför bloggen 210614). Ahlin, den av Luther färgade författaren, Dora i hans Fromma mord och Luther är inte några enkla personer. Inte heller relationerna mellan dem. Och i förlängningen finns frågor om trons och teologins förhållande till det sekulära och det offentliga. Om beroende […]

läs mer
På resa i Roslagen

12/7 2021 av Anders Wesslund

Vi är på resa. Efter gårdagens mil längs Norrlandskusten lämnar vi Gävle efter frukost. Inte långt från Löfsta bruk (läs mer i Erik Lundgrens bloggtext, Varje tids handlingar, juli-20) passerar pilgrimsleden från Åbo förbi Västlands kyrka. Det var en av flera leder som hade Nidaros och S:t Olofs grav i nuvarande Trondheim som mål. På […]

läs mer
Tro och politik

2/7 2021 av Erik Lundgren

Vad betyder det att kyrkor och samfund tar ställning i aktuella samhällsfrågor? När Svenska kyrkan tog ställning mot införandet av språkkrav för invandrare väckte det debatt. Kyrkorna skall tala om tron, inte försöka påverka pågående debatt, som skall handhas av politiker i den demokratiska processen.  Frågan för varje individ kan anses gälla vad tron på Jesus Kristus får […]

läs mer
Midsommardröm i fattighuset

25/6 2021 av Benny Fhager

TV-teatern ger Midsommardröm i fattighuset av Pär Lagerkvist.1959 eller 1960 fick vi TV i föräldrahemmet i Lindome. Ofta kom gäster på besök för att se på TV, gemenskapen frodades på landsbygden. Jag minns speciellt just denna föreställning om midsommar och ett fattighus. Vi hade just fått vår TV och jag var nio år gammal. Regin […]

läs mer
Den farliga fromheten – Lars Ahlin från då men nu?

14/6 2021 av Anders Kristoffersson

Anders Wesslund skrev nyligen om Lars Ahlin (denna blogg 21-05-15). Själv läste jag honom intensivt under tidigt 1970-tal. Särskilt under tre veckor sommaren 1974 på Blidö: När den första bokhögen var genomläst tog jag en skärgårdsbåt in till Stockholm för att söka nya titlar på antikvariaten. Men med undantag för utspridd läsning av hans senare […]

läs mer