Så välj då livet: Om Sabbatens fusion av mångfald till enhet – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

8/11 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap. Nionde och sista delen i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse, om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp. Genesis – Första Mosebok 2 ”1 Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. 2 Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han […]

läs mer
Orsak och verkan men också verkan utan orsak – mellan objekt och subjekt

28/10 2021 av Lars Söderholm

Det är naturligt för oss att söka efter en orsak när vi iakttar något som händer. Det är en hållning som visat sig väldigt framgångsrik och användbar. Men finns det alltid en orsak till det som sker? I den atomära världen råder kvantmekaniken, inte den mekanik vi känner från vardagen.  Kvantmekanikens svar är nej; allt […]

läs mer
Podd: Kristen humanisme # Olle Kristenson & Knut Refsdal

21/10 2021 av Olle Kristenson

Kristen humanisme # Olle Kristenson & Knut Refsdal Klicka på länken ovan för att komma till poddcasten! Humanisme kan forstås på ulike måter: Som et ikke-religiøst livssyn, men også som en livsholdning og tenkemåte som kan prege mange religioner og livssyn. Det er den sistnevnte måten som ligger til grunn for Förbundet Kristen Humanism i […]

läs mer
Går det an att vara vänsterkonservativ?

17/10 2021 av Anders Kristoffersson

Det senaste kyrkovalet påminde oss om hur kyrka och teologi speglas i den mediala offentligheten. Ett par exempel: Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg beskrev en vecka före valet POSK som en högerkonservativ grupp. Dagen efter kom Sveriges Radios Människor och tro med sin väljarupplysning; samma grupp sågs som idémässigt närstående Kristdemokraterna. För en medlem i […]

läs mer
Ejder – Donsö – snart ett minne blott

9/10 2021 av Benny Fhager

Denna sommar har jag knappt sett någon ejder på Donsö i  Göteborgs södra skärgård. Ejdern är så förknippad med skärgården att vi tagit den för självklar. Trafikhinder på Donsö kan vara en cementejder. Vanligt är också att man pryder sina hem med porslinsejdrar. Just en sådan porslinsejder finns i vårt hem. Snart kan det bli […]

läs mer
Frihet och valfrihet

5/10 2021 av Erik Lundgren

Frihet och valfrihet är begrepp som ligger nära varandra och ligger ofta i fokus i aktuell politisk debatt. Frihet betyder oftast att individen förfogar över sitt liv och sina tillgångar men utan att inskränka andra på individers frihet. Valfrihet innebär att individen kan göra ett fritt val mellan möjligheter, som upplevs vara olika. Det valda kan vara sådant som andra fria […]

läs mer
Så välj då livet: Om livets mångfald och människans plats – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar.

30/9 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap. Bloggtext åtta i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp. Första Mosebok kapitel                       24 Gud  sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varaelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.” Och det blev så. 25 Gud […]

läs mer
Mörker och ljus – kväll och morgon

25/9 2021 av Lars Söderholm

Ivan Aguéli är en intressant svensk konstnär. Han föddes i Sala 1869 och dog 1917 i Barcelona. Aguéli engagerade sig starkt politiskt och sympatiserade med anarkismen. Han var påverkad av Emanuel Swedenborg och började läsa Koranen. Aguéli konverterade till islam. Han blev medlem i en sufisk orden. Aguéli såg ett djupt samband mellan mystikens erfarenhet […]

läs mer
Allas vår folkhemska välfärdsbunker – inför migration och klimatkris

19/9 2021 av Anders Kristoffersson

”Kom flickor ska ni få se en svart!” Så ropade farfar Kristoffer (Åby/Lagan/Ljungby) till mina kusiner vid besök hos min morfar i Lenhovda under sent 1930-tal. Nu använde han ju, som alla andra vid den tiden, N-ordet. Som ordförande i en missionsförsamling hade han ändå större kunskap om världen än flertalet svenskar. I hans sinne […]

läs mer
Staten och religionen – i samma båt…

12/9 2021 av Helene Egnell

Liksom föregående inlägg av Erik Lundgren kommer detta att beröra kyrkovalet, där den största frågan för några av nomineringsgrupperna har blivit de politiska partiernas och dem närstående gruppers deltagande. Det är tråkigt att argumenten för att rösta i kyrkovalet framförallt har blivit negativa: för några att hindra SD och AfS att ta mandat, för andra […]

läs mer