Mörker och ljus – kväll och morgon

25/9 2021 av Lars Söderholm

Ivan Aguéli är en intressant svensk konstnär. Han föddes i Sala 1869 och dog 1917 i Barcelona. Aguéli engagerade sig starkt politiskt och sympatiserade med anarkismen. Han var påverkad av Emanuel Swedenborg och började läsa Koranen. Aguéli konverterade till islam. Han blev medlem i en sufisk orden. Aguéli såg ett djupt samband mellan mystikens erfarenhet […]

läs mer
Allas vår folkhemska välfärdsbunker – inför migration och klimatkris

19/9 2021 av Anders Kristoffersson

”Kom flickor ska ni få se en svart!” Så ropade farfar Kristoffer (Åby/Lagan/Ljungby) till mina kusiner vid besök hos min morfar i Lenhovda under sent 1930-tal. Nu använde han ju, som alla andra vid den tiden, N-ordet. Som ordförande i en missionsförsamling hade han ändå större kunskap om världen än flertalet svenskar. I hans sinne […]

läs mer
Staten och religionen – i samma båt…

12/9 2021 av Helene Egnell

Liksom föregående inlägg av Erik Lundgren kommer detta att beröra kyrkovalet, där den största frågan för några av nomineringsgrupperna har blivit de politiska partiernas och dem närstående gruppers deltagande. Det är tråkigt att argumenten för att rösta i kyrkovalet framförallt har blivit negativa: för några att hindra SD och AfS att ta mandat, för andra […]

läs mer
Det sekulära Sverige

5/9 2021 av Erik Lundgren

Ordet sekulär kommer från latinets sæcularis = som hör till seklet, det vill säga till de till tiden avgränsade, jordiska eller världsliga förhållandena. I Tyskland användes termen när kyrkliga makthavare miste sin politiska makt som världsliga furstar. När kyrkan skildes från staten år 2000 sågs det som ett tecken på att staten är sekulär. I […]

läs mer
Sommarmötet i återblick

4/9 2021

För dig som vill ta del av en del av förbundets liv som utgörs av sommarmötet, gå gärna till förbundets Facebooksida och ta del av text och bilder från senaste sommarmötet i Vadsten i augusti 2021. Här är länken: https://www.facebook.com/KristenHumanism

läs mer
Plautilla Nelli – Sista måltiden

29/8 2021 av Benny Fhager

Plautilla Nelli (1524 – 88) var den mest kända kvinnan inom renässansen som var aktiv konstnär och framgånsrikt byggde upp en blomstrande kultur av kvinnliga konstnärer. Plautilla var nunna och var verksam inom dominikanorden. Sankta Caterina Siena var ett nunnekloster i Florens norra del nära San Marcoklostret som man samarbetade med. Plautilla var mycket konstnärligt […]

läs mer
Löfvens avgång och behovet av tid för eftertanke

22/8 2021 av Anders Wesslund

Idag kom nyheten att statsminister Stefan Löfven avgår. Det tog inte lång tid förrän övriga partiledare på Twitter hade kommenterat och redan tackat Löfven. Till eftermiddagen och kvällen hade kommentarer, analyser och nya partiledarkandidater lyfts fram av media. Det mest slående är i vilket tempo det sker. Någon tid till eftertanke lämnas knappt utan vi […]

läs mer
Humanism under antropocen

17/8 2021 av Erik Lundgren

Antropocen är ett namn för nuvarande geologiska tidsålder för att beteckna människans påverkan på klimat och ekosystem, med start vid industrialiseringens början. Människans egenskaper som biologisk art förstås som biologisk evolution, med mutationer i arvsmassan och selektion av gener som gett reproduktiv fördel. Förståelsen av uppkomst av mänskliga egenskaper som en följd av evolution illustrerar […]

läs mer
Så välj då livet: Om livets språng mot växande mångfald – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

8/8 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap.  Bloggtext sju i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse, om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp.                        Första Mosebok kapitel 1 20 Gud sade: ”Vattnet ska vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” 21 Gud skapade de stora havsdjuren och […]

läs mer
Vågen är havet

27/7 2021 av Lars Söderholm

En av mina arbetskamrater var kommen till åren. Vi delade rum. Han var inte där så ofta. Han var en noggrann person och en tänkande. Ingemar Hedenius var hans profet. På sitt skrivbord hade han ett porträtt av Hedenius. Så dog min arbetskamrat. I förlusten av honom växte gradvis en formulering fram inom mig. Arbetskamratens […]

läs mer