Befria oss ur denna illusion

31/12 2020 av Lars Söderholm

Nyligen stötte jag på ett citat av Albert Einstein som jag tycker fångar något mycket väsentligt. Det är ett brev han skrev 1950. Einstein skrev först ett utkast på tyska Ein Mensch ist ein räumlich und zeitlich beschränktes Stück des Ganzen, was wir „Universum“ nennen. Er erlebt sich und sein Fühlen als abgetrennt gegenüber dem […]

läs mer
Så välj då livet ännu en gång! – om livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar.

26/12 2020 av Sten Högberg

Del 2 av Sten Högberg i en serie om bibelns sjudagarsberättelse, om gudsbild och människans klimatkamp.                       ”1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.                       2 Jorden var öde och tom,                       djupet täcktes av mörker                       och en gudsvind svepte över vattnet.” Jag vill återvända till bibelns inledande skapelseberättelse, den om hur just […]

läs mer
Arbete, glädje och samhällsnytta – à la Karl-Bertil Jonsson, Martin Luther och Karl Marx

20/12 2020 av Anders Kristoffersson

I denna sena adventstid brukar de mer kristligt lagda bland oss se fram mot att delta fysiskt i julaftonens julkrubba, julbön och midnattsmässa. Eller i juldagens julotta. Så blir det inte i år. Vi får, förutom att följa digitala gudstjänster, begränsa oss till någon sekulär TV-klassiker. Tage Danielssons och Per Åhlins film Sagan om Karl-Bertil […]

läs mer
Människans villkor genom tiderna. Litteraturen som spegel

16/12 2020 av Lars Söderholm

Under hösten går jag en kurs i litteratur på Senioruniversitetet i Stockholm. Den här terminen behandlas 1700- och 1800-tal. Ett ständigt återkommande tema är hur människors livsuppfattning förändras i takt med att den naturvetenskapliga kunskapen växer. Men också genom att det tekniska kunnandet utvecklas liksom det medicinska. Fascinerande att få följa Jean Jacques Rousseau i […]

läs mer
Coronapandemin och statens suveränitet

11/12 2020 av Erik Lundgren

Två franska samhällsvetare Lardot och Laval har skrivit en tänkvärd bok (Dominer, La Découverte, 2020) och diskuterar begreppet stat i historiskt och aktuellt perspektiv. En stat är den högsta beslutsnivån (suveränitet) i ett territorium. Staten kan ta sig rätten att förfoga över medborgarnas pengar (beskattning) eller liv och rörlighet (militärtjänst, fängelsestraff.) Stater kan ha uppfattningar […]

läs mer
Brytpunktssamtal – palliativ vård

5/12 2020 av Benny Fhager

Palliativ vård är vård av lindrande karaktär där man inte räknar med att bota. Det kan handla om svår cancersjukdom och i många fall hos äldre multisjuklighet och nedsatt allmäntillstånd. Palliation är vård under manteln och har en väldigt gammal historik med anknytning till olika kyrkors hjälpverksamhet ofta i kombination med läkare och andra yrkesgrupper […]

läs mer
Förbundet Kristen Humanism försöker driva rättvise- och hållbarhetsfrågor utifrån ett kristet perspektiv

27/11 2020

Därför är det oerhört viktigt att säkerställa att våra egna finansiella investeringar håller måttet. På Styrelsens uppdrag har kassören därför vid sju tillfällen under hösten kontaktat SEB för att undersöka vilka kriterier banken använder för de placeringar som finansieras av FKH. Vi är förvånade och besvikna över den brist på transparens SEB hittills har visat, […]

läs mer
Så välj då livet! – om livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

21/11 2020 av Sten Högberg

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. Så lyder portalmeningen i Bibelns gamla testamente och dess första bok Genesis – Ursprung. Denna bok har kristenheten dedikerat till Moses, som inte skrivit den, men han är den enskilda person ur Levi stam i Israelklanen som skulle kunna ses som den gestalt som gjorde religion av Israelklanens […]

läs mer
Pandemin och demokratin

15/11 2020 av Erik Lundgren

Pandemin bryter vårt vanliga sociala liv. Myndigheterna bestämmer vad vi skall göra, vi förväntas hålla distans, inte träffa någon utanför den närmaste kretsen. Det finns ett antal samhällsproblem, sedan länge i centrum av den politiska debatten. I det oklara parlamentariska läget hittar partierna profilfrågor som en språngbräda till makten. Att hålla ingångna avtal blir viktigare […]

läs mer
Om det enda livet och det möjliga samhället

6/11 2020 av Anders Kristoffersson

Lever vi ett mer ansvarigt liv om livet är ändligt? Utan något bortom vare sig i tid eller rum. Finns ett samhälle som ger frihet för de många där det nödvändiga arbetet kan fördelas på ett rättvist sätt? Dessa två frågor ställer Martin Hägglund i den bok, Vårt enda liv; sekulär tro och andlig frihet, som snabbt har blivit närmast ikonisk i debatten. Han var också Sommarpratare i år. För den som […]

läs mer