En boning i sig själv måste man ha

20/2 2022 av Anders Wesslund

Det är tredje gången sedan mellandagarna som nattåget blivit inställt. Jag kommer inte till min åldrande mamma denna gång heller. Nu sitter jag på bussen tillbaka till Skellefteå sen fredagskväll. SJ:s besked kom med sms en halvtimme före avgång. Då var vi flera på Umeå Östra som startat våra anslutningsresor långt tidigare. Ska jag bli […]

läs mer
Pandemitrötthet – när egennytta ställs mot solidaritet på ett nytt sätt

1/2 2022 av Anders Kristoffersson

Ordet pandemitrötthet dyker upp allt oftare, särskilt efter de senaste restriktionerna. När vi är trötta letar vi efter smitvägar. Är verkligen alla restriktioner nödvändiga? Eller för att använda det ord vi lärt oss i pandemitid: Är de proportionerliga? Vid proportionalitet ska vi fånga in alla effekter av varje åtgärd. Inte bara på smittspridning, utan också […]

läs mer
Den sårbara sjukvården

29/1 2022 av Benny Fhager

I Sverige  har vi cirka 2 vårdplatser på sjukhusen räknat på 1000 invånare. Detta är lägst inom hela EU. Medelvårdtiden är 5 – 6 dagar vid våra sjukhus. Vi har också förhållandevis lite vårdplatser för intensivvård. Coronapandemin har naket och brutalt visat sårbarheten i att ha så lite extrakapacitet att stå emot med medicinska katastroftillstånd […]

läs mer
Otänkbart, oföreställningsbart

24/1 2022 av Anders Wesslund

Nu på nyåret har svensk politik handlat om misstroende mot regeringen och pandemilagen. Skälen uppfattar jag främst grundar sig i reaktioner mot fortsatta restriktioner och begränsade friheter för oss medborgare. Vi vill tillbaka till det normala igen, d v s till fortsatt hög konsumtion av allt; varor, upplevelser, resor? Och det är något staten inte […]

läs mer
Kristen tro och demokrati

21/1 2022 av Erik Lundgren

En intensiv debatt i Frankrike har följt den nuvarande påvens uttalade omsorg om flyktingar, fattiga människor och utsatta kvinnor. Att älska sina fiender, att ge fattiga samma värde som rika ses som ett självhat och en destruktion av nationella värden. Att kristen tro som tar sig sådana politiska uttryck ses som en del av ett […]

läs mer
Uppbrott, hemkomst

15/1 2022 av Lars Söderholm

För en tid sedan medverkade jag vid Danderyds kyrkokörs ett år försenade hundraårsjubileum. Det var några av sångerna som särskilt väckte mina känslor. Vi sjöng två sånger av Gabriella Gullin, tonsättningar av dikter av Pär Lagerkvist från hans expressionistiska period. Tyst är det rum heter en av dem. Den handlar om ödsligheten i Universum, hur […]

läs mer
Livsmod och andra mod – om ett ord som skaver

6/1 2022 av Anders Kristoffersson

Livsmod är viktigt. Det ska förmedlas till människor genom gemenskaper för att ge motståndskraft och vilja till handling inför nutid och framtid med pandemi och klimatkris. Bakom ordet ljuder lundateologen Per Erik Perssons tal om att kyrkan ska ge människor ork att leva och mod att dö. Men för en månad sedan frågade någon mig […]

läs mer
En försiktig önskan om en god jul

23/12 2021 av Anders Wesslund

Sedan i augusti har jag mött en grupp behandlare inom socialtjänsten för samtal kring boken Medkänslans pris av den norske psykologen Per Isdal. Han har i sitt yrkesliv utvecklat en verksamhet kallad Alternativ till våld, som byggt upp kunskap och erfarenheter om våld i nära relationer. För oss som läst och samtalat har grundfrågan handlat […]

läs mer
Tvåstatslösning

20/12 2021 av Erik Lundgren

Vid avslutningsgudstjänsten den 18 november efter kyrkomötet framförde ärkebiskopen Svenska Kyrkans ursäkt för övergrepp mot samerna ända sedan 1600-talet. Det var högtidligt att så många samer deltog i traditionell klädsel och delar av liturgin framfördes på samiska språk. Under kyrkomötet behandlades motioner med förslag att lyfta frågan om behandling av palestinier kunde bedömas inom ramen […]

läs mer
Den besvärliga solidariteten – etiskt dilemma, gemenskaper och tålamod

8/12 2021 av Anders Kristoffersson

I veckan stötte jag på ett utbrott av folklig gemenskap. Jag fick min tredje dos mot Covid -19 på den tillfälliga vaccinationscentralen på Universum i Umeå. Seniora sjuksköterskor och vänliga volontärer mötte och vägledde oss äldre mottagare av booster-dos men även gymnasister som fick sin första spruta. Det var bra att få vara del av […]

läs mer