Kristnas attityder till kriget i Gaza

31/12 2023 av Erik Lundgren

Kriget i Gaza fyller oss med fasa. Terrordåd, bombningar, gisslantagande och i spåren på reaktioner på Israels agerande följer anklagelser om antisemitism.   Tanken på en tvåstatslösning förkastas av båda sidor. Världssamfundet, som via FN skapade Israel 1947 genom att sända överlevande från koncentrationslägren till Palestina utan att beakta att där fanns palestinier, har lämnat konflikten […]

läs mer
Får tro finnas i vardagens Sverige? 

27/12 2023 av Anders Kristoffersson

Hur hänger religion samman med kultur? Vilken plats får tro ta i vardagen? Så här svarar Sverigedemokraterna:  ”Sekulära Sverige, där befolkningen primärt är ”kulturellt kristen”, möter i dag en växande befolkning med invandrarbakgrund, där religiös tro har en central plats i vardagen. Denna frontalkrock måste samhälle och politik förhålla sig till.”  Texten fanns i en […]

läs mer
Krister Stendahl memorial

21/12 2023

Till min glädje har traditionen med ett årligt Krister Stendahl Memorial lecture återupptagits. Årets lecture hölls den 30 november av professor Edward Kessler från Cambridge. Han framhöll att det i samhällsarbete och -utveckling är alldeles nödvändigt att förstå religionens roll. Direkt går här tankarna till den planerade nedläggningen av radioprogrammet Människor och tro. Idag behövs […]

läs mer
Realism eller hopp – apropå en biografi om Dag Hammarskjöld

13/12 2023 av Anders Kristoffersson

I dagens världsläge, med klimatkris och krig, står depressiv realism mot idealistiskt hopp. Realisten ser världen som den är medan den hoppfulle ser den som den borde vara. Realism utan hopp blir cynisk och hopp utan realism blir kraftlös. Eftersom det är otrevligt att vara cynisk eller kraftlös blir frågan: Hur förena realism och hopp? […]

läs mer
Sara, samtal och motstånd

6/12 2023 av Anders Wesslund

Under hösten har jag funderat kring samtalets roll. Det beror nog på att jag upplever den tid vi lever i som så polariserad. Kanske är det först under det senaste decenniet som det blivit tydligare att samtalet – en demokratisk gemenskaps fundament – inte längre är självklart. Kanske det som sker i Sverige pågår med […]

läs mer
Den svårstyrda sjukvården

1/12 2023 av Benny Fhager

Den svenska sjukvården är i ständig fokus. Vi får i stort en god vård men tillgängligheten är ojämn. Vårdplatserna är få, personalbrist förekommer ofta. Situationen ser väldigt olika ut för vården i vårt avlånga land. Regionerna i samarbete med kommunerna och staten har ansvar för sjukvården. Regionerna hette framtill 1999 – 2000 landsting, och kom […]

läs mer
Ungas livsval

22/11 2023 av Erik Lundgren

Gängkriminaliteten tar allt större medialt utrymme.  I en demokrati är det tydligt att det föranleder politiska åtgärder. De politiska partierna är rätt ense om ökat stöd till polisen och fler personer i fängelse. Unga människor kan inte dömas till fängelse under en viss ålder. Kriminalitetens företrädare har insett att det gör det klokt att värva […]

läs mer
Gästfrihet – att bygga tillitsfulla relationer i tider av kris

17/11 2023 av Sten Högberg

Människans mest hållbara sociala verktyg är tillit. Tillit är en bristvara i områden som är drabbade av krig. För alla som lever i områden som är utsatta för konflikter och våld med dödliga vapen, tvingas man att välja sida för att inte få fiender på bägge sidor i konflikten. Det blir tydligt i kriget mellan […]

läs mer
Baruch Spinozas syn på religion

9/11 2023 av Lars Söderholm

Filosofen Baruch Spinoza, som föddes 1632, tar sin tids framväxande naturvetenskapen på djupaste allvar. Galileo och den framväxande mekaniken, Kopernikus och Kepler och mekaniken för himlakroppar. 1642, tio år efter Spinoza, föddes Isaac Newton. Spinoza har studerat Descartes tänkande, som då var dominerande. Descartes föreställer sig att det finns två substanser, den utsträckta, alltså materien, […]

läs mer
Kalla och varma kall – och hur hänger yrkesarbete och tro ihop

5/11 2023 av Anders Kristoffersson

”Kan man vara ekonom och kristen?” Frågan kom från en kamrat på nationalekonomiska institutionen i Uppsala för snart 50 år sedan. Han hade fått veta att jag var med i Kristna Studentrörelsen. Ingemar Hedenius’ Tro och vetande hade kommit ett kvartsekel tidigare och inte bara Uppsalas teologer påverkades. På institutionen var jag den ende kände […]

läs mer