Sommarmöte

Förbundet Kristen humanism inbjuder varje år till sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsboken. Sommarmötet brukar äga rum under fem dagar i början av augusti, vanligtvis på en kursgård eller folkhögskola. I samband med sommarmötet hålls även förbundets årsmöte.

Sommarmötet 2022 hålls 10-14 augusti i Vadstena.

OBS! Alla rum är bokade på Folkhögskolan för den som önskar vara med hela mötet.
De två nätterna 10-12 augusti är 8 (dubbel)rum lediga. Läs om annat logi i anmälningsformuläret, d.v.s. ordna eget logi. Det är möjligt att delta på sommarmötet om du anmäler Enbart mat. 

Mer information om sommarmötet återfinns på sidan Sommarmöte 2022.

På sommarmötena finns plats för:

lek och lyssnande,
debatt och gudstjänst,
föreläsningar och seminarier,
författarsamtal och musikupplevelser.