Årsmöte 2023

Från årsmötet 2022

Förbundets årsmöten hålls lördageftermiddagar
i samband med sommarmötena.

Årsmötet 2023 hålls alltså
lördag 12 augusti kl. 16.00
på Geijerskolan, folkhögskola i Ransäter i Värmland.

Material inför årsmötet: 

3. Förslag till dagordning årsmötet

6. Verksamhetsberättelse 2022

7-8. Bokslut 2022, revisionsberättelse

14-1. Budgetförslag 2023, reviderat

14-2. Budgetförslag 2024