Sommarmöte 2024

Att bygga tillit i orons tid 
2024 års sommarmöte hålls på
Geijerskolan i Ransäter, 7-11 augusti.

Här nedan kan du läsa mer om årets sommarmöte.

 

Sommarmötesfolder 2024 (högupplöst)
Sommarmötesfolder 2024 (lågupplöst)

Från styrelsens och sommarmöteskommitténs inbjudan: 

Att bygga tillit i orons tid 

Vi lever i orons tid. Hur ska det gå i Ukraina? Finns det någon möjlighet till långsiktig fred i Mellanöstern? Varför skakar tilliten till demokratin på så många håll i världen? Och hur i all sin dar ska vi klara klimatmålen och rädda en rimlig framtid på vår planet för våra barn och barnbarn?

Det är mycket som kan skrämma oss och göra oss dystra. Men vi ger inte upp. Det finns många goda krafter i världen också. Vi blundar inte för det svåra. Men vi vill använda de krafter och resurser vi har i det godas tjänst. Vi vill stödja varandra. Och vi bär på en tro på Livets Gud som är med oss i både mörker och ljus och ger oss ett hopp som håller också när livet syns omöjligt.

Välkommen till 2024 års sommarmöte i Förbundet Kristen humanism, där vi vill se på vår omvärld med öppna ögon, söka kunskap, gemenskap och hopp för en framtid i fred och solidaritet. Vi ska lyssna och samtala, be och sjunga, gå på teater och fira gudstjänst. Vi hoppas att vårt möte ska ge glädje, inspiration och kraft till nya tag i kampen mot det som trasar sönder och förstör.  

   Mer information om sommarmötet kommer allteftersom att finnas på förbundets hemsida www.kristenhumanism.org. 

Varmt välkomna till årets sommarmöte!

Medverkande – möt bland andra:

 • Kerstin Bergeå, generalsekreterare i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen
 • Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap
 • Antje Jackelén, ärkebiskop emerita
 • Stefan Edman, biolog och författare
 • Leif Stinnerbom, teaterchef Västanå teater
 • Värmländska politiker i samtal med Per-Inge Lidén
 • Annacari Jadling Ohlsson och Stefan Ohlsson, musiker och berättare
 • Yvonne och Thomas Carlström, musiker
 • Ageravolontärer
 • Ulrika Widgren, ekumenisk följeslagare
 • Inger Jonasson, akvarellmålare
 • Eva Danneholm, pastor och bibliodramapedagog
 • Karin Olofsdotter, ekoteolog
 • Sten Högberg, pastor
 • Helene Egnell, präst
 • Anna Samuelson, rektor och träsnidare
 • Bo Forsberg, ordförande i Förbundet Kristen humanism

Dagsprogram för sommarmötet, med tider och programpunkter.

Information angående anmälan till sommarmötet, och länk till anmälningsformulär.