Ammarnäs

26/4 2012 av

Längst in i lappländska fjällvärlden där Vindelälven rinner upp, ligger byn Ammarnäs, Gávtsjávrrie på umesamiska och Geavtse eller Geavtsjaevrie på sydsamiska.  Det är 89 km till närmaste större ort, Sorsele. Lämningar såsom fångstgropar vittnar från förhistorisk tid. Från 1600-talet finns Ammarnäsområdet upptaget på kartor och källor vittnar om samisk kultur. Gravar och kultplatser är många […]

läs mer