I vetandets gränsmarker – med Hedenius som samtalspartner

1/10 2017 av

Anders Jeffner, som är präst i Svenska kyrkan, docent i religionsfilosofi och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, har gett ut en liten volym med titeln I vetandets gränsmarker. Nio essäer om religion och verklighetstolkning (Fri tanke 2017).  Jeffner skriver om tre författare, Erik Gustaf Geijer, Viktor Rydberg och Emilia Fogelklou, och deras brottning med livsfrågorna. Immanuel Kants monumentala filosofiska insats på 1780- och 90-talen ledde till en […]

läs mer