Uttalande vid årsmötet 2016 med Förbundet Kristen humanism 

17/9 2016 av

Stärk asylrätten igen! Förbundet Kristen humanism, samlat till årsmöte 6 augusti i Växjö, har med stigande oro följt debatten om Sveriges asylpolitik. Vi förväntar oss att riksdag och regering, tillsammans med företrädare för trossamfunden och det övriga civilsamhället, arbetar för att åter ge Sverige en generös asylpolitik grundad på Barnkonventionen och Europakonventionen med respekt för människovärdet. Mer än 60 miljoner människor är på flykt […]

läs mer
Europa hotar sig självt

6/3 2016 av

En modern tänkare jag återkommer till är Slavoj Žižek. Denne säregne filosof är en aktiv deltagare i samhällsdebatten på en rad områden. Nu senast uppmärksammade jag ett av otaliga akademiska samtal, denna gång från Berlin i november 2015, (finns här)  där han reflekterade över flyktingsituationen, och högerns frammarsch i Europa. Några av hans tankegångar fastnade […]

läs mer
Barbro Holmbergs svar på KHS brev

20/12 2004 av

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2004-12-17 Avskrift 2004/62799 Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn Samaritergränd 2753 19 Uppsala Tack för ert öppna brev av den 20 november angående den svenska flyktingpolitiken. Jag uppskattar ert engagemang för dessa frågor. Låt mig inledningsvis försäkra er om att människor som söker asyl i Sverige och som bedöms vara i behov av skydd ska […]

läs mer
Uttalande om den svenska asylpolitiken

20/11 2004 av

Uppsala den 20 november 2004 Till Sveriges regering. Uttalande om den svenska asylpolitiken Flera tusen människor – en stor del av dem barn – lever i vårt land under helt ovärdiga förhållanden. Det handlar om de ”gömda” flyktingarna. Åtskilliga av dem bryts ner psykiskt eller fysiskt. Många riskerar att aldrig återkomma till hälsa. Barn som under […]

läs mer